Programa Integrado de Emprego

faldon_integrado_completo_19v2

Saúde Mental FEAFES Galicia leva a cabo o Programa Integrado de Emprego FEAFES 2019/20, cofinanciado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten como obxectivo facilitar a inserción laboral dos seus participantes. Isto lógrase a través das seguintes actuacións:

 • Acción de información e orientación na busca de emprego.
 • Itinerarios personalizados de inserción.
 • Accións formativas.
 • Prospección no mercado laboral.
 • Intermediación laboral.
 • Sensibilización no tecido empresarial.
 • Apoio para o mantemento do posto de traballo.

De xeito complementario, levamos a cabo unha serie de medidas transversais ó longo de todo o programa como:

 • Atención sociofamiliar.
 • Medidas de conciliación.
 • Asesoría xurídica.
 • Acceso ó club de ocio e lecer.

Co obxectivo de axudar ós nosos participantes a acadar un emprego, durante o desenvolvemento do programa lévanse a cabo distintas accións de mellora da empregabilidade. A continuación detallamos os diversos obradoiros que estamos a realizar.

1. TALLER DE MOTIVACIÓN E TÉCNICAS DE BUSCA ACTIVA DE EMPREGO (BAE)

Este obradoiro está destinado a:

 • Aumentar o coñecemento sobre un mesmo e sobre o mercado laboral.
 • Aprender técnicas para a busca de traballo, como o mantemento dunha actitude positiva.
 • Ter unha orientación vocacional axustada.
 • Obter ferramentas para a busca de emprego.

2. TALLER DE HABILIDADES SOCIAIS E LABORAIS

Destinado a dotar ós participantes das habilidades de relación necesarias para desenvolverse adecuadamente nun medio social e laboral normalizado.

3. TALLER DE NOVAS TECNOLOXÍAS (TICS) APLICADAS Á BUSCA DE EMPREGO

Destinado a adquirir un dominio axeitado das ferramentas que nos ofrecen as novas tecnoloxías, para así:

 • Coñecer as súas funcionalidades.
 • Estudar novos usos.
 • Enfocalas dentro dun contexto de busca de emprego.

4. CLUB DE BUSCA DE EMPREGO

Creación dun punto de encontro presencial e virtual (blog) co obxectivo de intercambiar información, experiencias e impresións, constituíndo ó mesmo tempo un elemento motivador na busca de emprego e unha exposición de boas prácticas na inserción laboral.

5. CLUB DE EMPRENDEDORES

Creación dun lugar de encontro para todos aqueles participantes que compartan a idea de crear unha empresa ou darse de alta como autónomos. Trátase dun espazo onde poder obter información precisa para orientar e axudar ó emprendemento.

6. GRUPO DE FAMILIAS

O obxectivo do Grupo de Familias é dotar ós familiares de ferramentas e apoios para facilitar a inserción laboral e o mantemento do posto de traballo das persoas participantes neste programa.

7. EXPOSICIÓN DUN CASO PERSOAL EXITOSO

Contaremos coa experiencia narrada en primeira persoa dun traballador que poida asesorar sobre:

 • Os pasos a seguir para a consecución dun traballo.
 • O mantemento do mesmo.
 • As habilidades fundamentais no mundo laboral.
 • As dificultades a superar.

8. COLOQUIO “DEREITOS E DEBERES DOS TRABALLADORES”

Seminario orientado a coñecer tanto os dereitos que temos como traballadores, como as obrigas que temos en relación ó noso posto de traballo nunha empresa.

9. COLOQUIO “CONVENIOS LABORAIS”

Seminario destinado a coñecer os distintos tipos de acordos que se poden dar entre o empresario e os traballadores en relación ó desempeño dun posto de traballo.

10. COLOQUIO “CONTRATOS”

Seminario no que se dará información acerca das características dos contratos, das distintas modalidades que existen e demais cuestións de interese para os participantes.

11. VISITA GRUPAL A UNHA EMPRESA

Programaremos unha visita a unha empresa para achegarnos ó mundo empresarial e coñecer no terreo o seu funcionamento e organización.