Programa Integrado de Emprego

faldon_integrado_21 grande v2

Saúde Mental FEAFES Galicia leva a cabo o Programa Integrado de Emprego FEAFES 2021/22, cofinanciado pola Consellería de Emprego e Igualdade, que ten como obxectivo facilitar a inserción laboral das persoas participantes a través das seguintes accións:

 • Accións de información, orientación, asesoramento e apoio individualizado
 • Formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas
 • Adestramento en técnicas de coaching, intelixencia emocional, motivación para a busca de emprego, habilidades sociolaborais e talleres de entrevistas
 • Impartición de 350 horas de especialidades formativas incluídas no catálogo de especialidades do Servizo Público de Emprego Estatal e 200 horas de formación non incluída en dito catálogo
 • Prospección e intermediación laboral
 • Prácticas profesionais non laborais en empresas

Neste programa participan un total de 100 persoas desempregadas que residen en A Coruña, Santiago, Ourense, Lugo, Vigo ou as súas contornas, co obxectivo de que a lo menos o 36% delas logre acceder a un contrato laboral. O programa tamén conta cunha bolsa ou axuda de 7€/día por asistencia ás accións, coa posibilidade de que as persoas participantes poidan beneficiarse tamén de medidas de conciliación.

A continuación detallamos os diversos obradoiros que estamos a realizar.

1. TALLER DE MOTIVACIÓN E TÉCNICAS DE BUSCA ACTIVA DE EMPREGO (BAE)

Este obradoiro está destinado a:

 • Aumentar o coñecemento sobre a propia persoa e sobre o mercado laboral.
 • Aprender técnicas para a busca de traballo, como o mantemento dunha actitude positiva.
 • Ter unha orientación vocacional axustada.
 • Obter ferramentas para a busca de emprego.

2. TALLER DE HABILIDADES SOCIAIS E LABORAIS

Destinado a dotar ás persoas participantes das habilidades de relación necesarias para desenvolverse adecuadamente nun medio social e laboral normalizado.

3. TALLER DE NOVAS TECNOLOXÍAS (TICS) APLICADAS Á BUSCA DE EMPREGO

Destinado a adquirir un dominio axeitado das ferramentas que nos ofrecen as novas tecnoloxías, para así:

 • Coñecer as súas funcionalidades.
 • Estudar novos usos.
 • Enfocalas dentro dun contexto de busca de emprego.

4. CLUB DE BUSCA DE EMPREGO

Creación dun punto de encontro presencial e virtual (blog) co obxectivo de intercambiar información, experiencias e impresións, constituíndo ao mesmo tempo un elemento motivador na busca de emprego e unha exposición de boas prácticas na inserción laboral.

5. CLUB DE EMPRENDEDORES

Creación dun lugar de encontro para todas aquelas persoas participantes que compartan a idea de crear unha empresa ou darse de alta como autónomos. Trátase dun espazo onde poder obter información precisa para orientar e axudar ao emprendemento.

6. GRUPO DE FAMILIAS

O obxectivo do Grupo de Familias é dotar ás familias de ferramentas e apoios para facilitar a inserción laboral e o mantemento do posto de traballo das persoas participantes neste programa.

7. EXPOSICIÓN DUN CASO PERSOAL EXITOSO

Contaremos coa experiencia narrada en primeira persoa dun traballador ou traballadora que poida asesorar sobre:

 • Os pasos a seguir para a consecución dun traballo.
 • O mantemento do mesmo.
 • As habilidades fundamentais no mundo laboral.
 • As dificultades a superar.

8. COLOQUIO “DEREITOS E DEBERES DAS PERSOAS TRABALLADORAS”

Seminario orientado a coñecer tanto os dereitos que temos como persoas traballadoras, como as obrigas que temos en relación ao noso posto de traballo nunha empresa.

9. COLOQUIO “CONVENIOS LABORAIS”

Seminario destinado a coñecer os distintos tipos de acordos que se poden dar entre o empresariado e as persoas traballadoras en relación ao desempeño dun posto de traballo.

10. COLOQUIO “CONTRATOS”

Seminario no que se dará información acerca das características dos contratos, das distintas modalidades que existen e demais cuestións de interese para as persoas participantes.

11. VISITA GRUPAL A UNHA EMPRESA

Programaremos unha visita a unha empresa para achegarnos ao mundo empresarial e coñecer no terreo o seu funcionamento e organización.

Advertisement