Emprego A Coruña

OFERTAS DE EMPREGO DESTACADAS NA CORUÑA

(27/09/2017)

ATENCIÓN O CLIENTE / CAIXEIRO

Funcións: atención o público nas diferentes sección, venta de productos, cobro de artigos en efectivo ou con tarxeta.

Requisitos: Experiencia máis de tres meses

Máis información aquí

(25/09/2017)

ASMINISTRATIVO

Funcións: atención o cliente, tarefas de administración e xestión

Requisitos: Formación requerida FP2

Máis información aquí

(22/09/2017)

TELEOPERADORES VENTAS TELEFONÍA CON GALEGO

Funcións: Asesoramento personal o cliente, actualización base de datos, ventas

Requisitos: Experiencia como teleoperadores, nivel de estudos bacharelato ou equivalente.

Máis información aquí

 

(21/09/2017)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Funcións: Xestión, control e actualización de documentación

Requisitos: Experiencia más de 3 meses, contrato en prácticas de 08:00 a 14:00

Máis información aquí

(18/09/2017)

OPERARIO TEXTIL FIN DE SEMANA

Funcións: recepción de mercancía, preparación de pedidos, inventario de stocks

Requisitos: disponibilidad horaria, manexo da PDA, vehículo propio

Máis requisitos aquí

(15/09/2017)

ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ESCOLAR

Funcións: auxiliar de ruta para acompañamento durante o curso escolar

Requisitos: Imprescindible residir en Betanzos ou alrededores

Máis información aquí

(11/09/2017)

REPARTIDOR DE MERCANCIA

Funcións: Repartir mercancía pola zona de Miño, Monfeo, Paderne, Irixoa, Cambas y Montesalgueiro

Requisitos: Experiencia mínima de 1 ano

Máis información aquí

(07/09/2017)

AUXILIAR ADMINISTTRATIVO/A

Funcións: xestión documental, grabación de datos,  atención telefónica etc

Requisitos: Formación Profesional, coñecementos de informática e experiencia laboral 6 meses en postos similares

Máis información aquí

 

(24/08/2017)

MOZO DE ALMACÉN

Funcións: entrega de compra a clientes, etiquetado,  mantemento da mercancia e apoio a tenda en xeral.

Requisitos: Experiencia de polo menos 2 anos

Máis información aquí

(21/08/2017)

AXUDA A DOMICILIO

Funcións: Tarefas do fogar, axuda na movilidade, cociña etc

Requisitos: Experiencia mínima 6 meses,

Máis información aquí

 

(18/08/2017)

ADMINISTRADOR DE FINCAS

Requisitos:  adminisrador de fincas con conocimientos altos de Excell

Máis información aquí

(17/08/2017)

OPERARIO PLANTA MANICPULACIÓN DE PESCADO

Funcións:  Carga e descarga e manipulación de pescado en liña de producción

Requisitos: Carnet de manipuladr de alimentos e dispoñibilidade inmediata

Máis información aquí

(16/08/2017)

FONTANERO

Funcións: Fontanero para empresa de mantementos, imprescindible aprotar curso de PRL e experiencia en en postos similar.

Requisitos: valorarase formación en traballos verticais.

Máis información aquí

 

(09/08/2017)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Funcións: facturación, informes, atención a clientes

Requisitos: experiencia en inspección reglamentaria

Máis información aquí

(07/08/2017)

CARRETILLERO

Funcións: manipulación de mercancia, carga e descarga

Requisitos: carnet de carretillero,  experiencia en carretillas e almacén

Máis información aquí

(04/08/2017)

1 OPERARIO ADMINISTRATIVO ALMACÉN

Funcións: operario advo de almacén: tarefas administrativas e de almacén

Requisitos:FP Administrativo, curso de carretillero, curso PRL

Máis información aquí

ADMINISTRATIVO ALMACÉN

Funcións: xestión de almacén, recepción e expedición de materiais

Requisitos: Carnet carretilla e experiencia demostrable

Máis información aquí

(02/08/2017)

PINTOR

Funcións: Pintor para todo tipo de traballos, interior e exterior

Requisitos: Experiencia de 3 a 5 anos, PRL básico e formación específica en pintura

Máis información aquí

 

(01/08/2017)

FREGAPLATOS

Requisitos: limpeza integral: platos, vasos,  así como dependencias do hotel

Non se require experiencia

Máis información aquí

 

CAMARERO/A

Funcións: recepción clientes, preparación de bebidas, xestión pedidos, tarefas de limpeza

Requisitos: experiencia mínima 2 años e flexibilidade horaria

Máis infomación aquí

 

(28/07/2017)

VENDEDORES/AS DEPORTISTAS (MARINEDA) en DECATHLON

Requisitos: Deportistas practicantes e apasionados pola atención o público

Máis información aquí

ADMINISTRADOR DE FINCAS

Funcións: Especialista en administrador de fincas y multidisciplinar

Requisitos:  nivel alto de Excell

Máis información aquí

(26/07/2017)

RECEPCIONISTA GRUPO SOLEDAD

Funcións:  recepcionista para taller en A Coruña: facturación,  atención o cliente, orzamentos etc

Requisitos: Conocimientos atención clientes en mostrador e administración; valoranse coñecementos de mecánica e neumática.

Máis información aquí

(07/07/2017)

DEPENDIENTA

Funcións: Dependenta para Primark Coruña

Requisitos: Tempo parcial ou fins de semana, 25 horas semanales, inscripcións ata o 26 de xullo 2017

Máis información aquí

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Funcións: recepción de chamadas, atención a clientes, xestión de arquivo etc

Requisitos: Formación FPII

Máis información aquí

(06/07/2017)

RECEPCIONISTA CONTROL DE ACCESOS EN PONTEDEUME

Funcións: atención telefónica, xestión de albaráns, control de entradas e saídas etc

Requisitos: Experiencia en centralitas telefónica e en manexo de gran volumen de documentación.

Máis información aquí

 

(05/07/2017)

RECEPCIONISTA

Funcións: atención clientes, atención de visitas, elaboración de enquisas e colaborar con outros departamentos.

Requisitos: Experiencia en recepción e atención a clientes, nivel de inglés B1

Máis información aquí

(04/07/2017)

RECEPCIONISTA / AUXILIAR ENFERMERÍA

Funcións: Recepción, xestión de cabinas, atención telefónica etc

Requisitos: Persoa afable, dinámica, resolutiva

Máis información aquí

(03/07/2017)

PEÓN SINALIZACIÓN VIAL

Funcións: Función de desbrozado e sinalización vial

Requisitos: Incorporación inmediata, posibilidad dedplazarse a polígono Bergondo, Experiencia en albaliñeríra e manexo de  desbrozadora

Máis información aquí

(29/06/2017)

DEPENDIENTA COMERCIO TEXTIL

Funcións: Atención e asesoramento a clientes, xestión de stocks e almacén

Requisitos: media xornada

Máis información aquí

 

(28/06/2017)

REPOÑEDOR

Funcións: Reposición, carga-descarga, limpeza zona de almacén

Resquisitos: ESO, Experiencia en posto similar, residencia en Coruña

Máis información aquí

(26/06/2017)

MOZO DE ALMACÉN

Funcións: entrega mercancía a clientes, etiquetado, apoio en xeral

Requisitos:  estudios mínimos ESO, experiencia mínima 2 anos

Mais información aquí

(23/06/2017)

ADMINISTRATIVO

Funcións: tareas de arquivo, atención telefónica a clientes , resolución de incidencias

Requisitos:  Experiencia previa, titulación rama adminsitrativa

Máis información aquí

 EMPLEADO DEPENDIENTE

Funcións: atención o cliente, labores de cobro, iventario etc

Requisitos: Experiencia mínima 1 año, buenas habilidades comunicativas

Máis información aquí

(09/06/2017)

DEPENDIENTE/COMERCIAL/REPARTIDOR

Funcións: apoio integral da tenda, tarefas de reparto, prospección etc

Requisitos:  Residencia en Coruña, carnet de conducir B1, concocimientos de informática etc

Máis información aquí

(08/06/2017)

EXPENDEDOR-VENDEDOR

Funcións: atención público, venta e promoción de productos asignados etc

Requisitos: Residencia na Coruña, carnet de manitpulador de alimentos etc

Máis información aquí

(06/06/2017)

PERSOAL LIMPEZA HIPERMERCADO OLEIROS

Funcións: limpeza, desinfección e mobiliario según protocolo establecido.

Máis información aquí

DEPENDENTE TENDA DE ALIMENTACIÓN

Persoa responsable e interesada en traballar, para frutería en Coruña

Máis información aquí

(01/06/2017)

ALMACÉN / CARRETILLERO

Incorporación inmediata, experiencia dous anos en posto similar, posibilidade de traballar a turnos.

Máis inforación aquí

REPOÑEDOR/A

Funcións: atención a clientes, control de mercancía, facer propostas de pedidos, iventario de mercancia etc

Requisitos: Experiencia en postos similares, carnet de manipulador de alimentos

Máis información aquí

 

 

(31/05/2017)

CAIXEIRO/A REPOÑEDOR/A 20 horas semana

Funcións: Atención o público, cobro caixa, reposición mercancía, limpeza de tenda

Requisitos: ESO, dispoñibilidade horaria para traballar a turnos

Máis información aquí

ADMINISTRATIVO

Asesoría consolidada busca adminsitrativo con experiencia en laboral, fiscal e contabilidade. Zona Betanzos

Máis información aquí

(29/05/2017)

MOZO DE ALMACÉN

Necesítase mozo de almacén para Arteixo

Maís información aquí

(26/05/2017)

ADMINISTRATIVO/A

Funcións:  Xestión de datos e pagos, contabilidade etc

Duración: Baixa maternidade

Requisitos: Experiencia mínima un ano

Máis información aquí

(24/05/2017)

DEPENDIENTE/A

Funciones: atención a clientes, colacación de producto, xestión de almacén

Requisitos: Perfil comercial, sociabilidad y conocimiento de idiomas

Más información aquí

(23/05/2017)

CONTROL DE ACCESOS

Funcións: Recepción, información e atención a visitantes e empregados, atención telefónica.

Requisitos: máis de 3 meses de experiencia.

Máis información aquí

CAIXEIRO/A

Experiencia en atención o cliente, xornada a tempo parcial. Gran ambiente de traballo, autonomía para decidir, plans de desarrollo persoal, retribución fixa e variable

Máis información aquí

(22/05/2017)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Funcións: Recepción de clientes, atención o público, tarefas administrativas, arquivo etc

Requisitos: Experiencia en postos similares, manexo aplicacións informáticas, experiencia mínima 3 anos.

Máis información aquí

(19/05/2017)

OFICIAL PESCADERÍA

Necesítase persoal con experiencia demostrable en manipulación de pescado, disponibilidad horaria e carnet de conducir.

Máis información aquí

AXUDANTE DE COCIÑA

Requisitos: Experiencia como axudante de cociña polo menos 4 anos, dispoñibilidade de incorporación inmediata, carnet de manipulador de alimentos.

Máis información aquí

(16/05/2017)

DEPENDIENTA

Funcións: ateción a clientes, xestión caixa, albaráns e inventarios

Requisitos: experiencia mínima 1 año en posto similar

Máis información aquí

RECEPCIONISTA

Funcións: atención visitas, atención clientes, enquisas así como coloaboración con outros departamentos.

Requisitos: experiencia nun posto similar , inglés B1

Máis información aquí

(12/05/2017)

Vendedor/a de electrodomésticos

Funcións: atención e asesoramento a clientes,  resolución de incidencias e apoio en xeral a tenda.

Requisitos: dispoñibilidade para traballar a xornada parcial, valorarase experiencia en comercio

Máis información aquí

(11/05/2017)

VENTAS E ATENCIÓN A CLIENTES

Funcións: atención e asesoramento a clientes, xestión de stocks, colocación e reposición do producto e control de ventas

Requisitos: experiencia en atención e asesoramento a clientes, xestión de mercancias, inventarios.

Máis información aquí

(10/05/2017)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Funcións: Control e xestión da documentación da empresa e encargarse das tarefas relacionadas coa loxística da empresa.

Requisitos: Persoa organizada e con nocións de contabilidade

Máis información aquí

(06/04/2017)

CARGA E DESCARGA PARA ARTEIXO

Funcións:Carga e descarga de mercadoría textil

Dispoñibilidade de mércores a sábado de 15:00 a 18:00

Máis información aquí

OPERARIO/A DE LIMPIEZA

Persoa con certificado de discapacidade e experiencia demostrable en limpeza

Máis información aquí

PREPARADOR DE PEDIDOS

Reposición e colocación de productos en carretillas elevadoras para preparar pedidos

Persoa dinámica, con axilidade física e flexibilidade horaria

Máis información aquí

(31/03/2017)

CAMARERA/O DE PISOS

Precísanse camareros/as de pisos para hoteis situados na Coruña con experiencia previa en postos similares

Dispoñibilidade inmediata

Máis información aquí

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Empresa de intermediación de bens inmobles precisa auxiliar administrativo/a para realizar as seguintes funcións: recepción de chamadas, manexo de base de datos, xestión de correo electrónico, organización de axenda e tarefas administratrivas en xeral.

Xornada parcial

Experiencia mínima 1 ano

Máis información aquí

(29/03/2017)

REPARTIDOR COMIDA A DOMICILIO

Repartidores de comida a domicilio en moto, traballo a turnos de mércores a domingo

Carnet de conducir B1

Incorporación inmediata

Máis información aquí

(24/03/2017)

DEPENDIENTE/A FINES DE SEMANA

Experiencia previa en puesto similar

Carnet manipulador alimentos

Contrato parcial 15 horas semanales

Inscríbete aquí

LIMPADOR/A

Para realizar tareas de limpeza en restaurante situado na zona da Coruña.

Xornada parcial pola mañá e requírese experiencia previa

Máis información aquí

(23/03/2017)

ENVASADORES DE PATATAS PARA GUISAMO

Dispoñibilidade inmediata

Máis información aquí

DEPENDENTA DE TENDA PARA CARBALLO

Necesario perfil comercial con experiencia en Ventas. As principais funcións: Xestión da tenda, xestión comercial, seguimento de obxetivos etc.

Máis información aquí

APRENDIZ DE EMPACADOR

Coñecemento do sector alimentación

Experiencia manipulación pescado e liñas de producción

Turnos rotativos e xornada completa

Máis información aquí

(17/03/2017)

ADMINISTRATIVO/A

Xestión de documentación e arquivo

Paquete office e atención telefónica

Manexo de idiomas

Incorporación inmediata

Máis información aquí

MOZO DE ALMACÉN

Mozo de almacén para importante empresa do sector farmacéutico

Máis información aquí

(14/03/2017)

DEPENDIENTE/A PANADERIA CON DISCAPACIDAD

Atención o cliente.
Cobro en caixa.
Recepción de producto.
Limpeza.
Valoraráse experiencia en posto similar ou cafetería e certificado de discapacidad superior al 33%

Máis información aquí

(13/03/2017)

REPASADOR/A DE METAL

Imprescindible experiencia en pulido y repasado de piezas metálicas (inoxidable e ferro)

Incorporación inmediata
Contratación temporal
Jornada completa

Máis información aquí

 

(09/03/2017)

LIMPADOR/A COMEDOR ESCOLAR

Precísase 1 Limpiador/a de comedor Escolar para Sada (A Coruña)

Xornada completa e contrato por obra ou servizo

Requisitos:

  • Experiencia polo menos 1 ano en limpeza
  • Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio.-
  • Minusvalía: 33%

Máis información aquí

ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS – BETANZOS

Precísase adminsitrativo/a para atención telefónica e mail, correción de orzamentos e apoio administrativo.

Ciclo Formativo Grao Meido e experiencia polo menos de 1 ano en posto similar

Requisitos:
-Nivel alto de inglés (escrito e falado).
-Incorporación inmediata.
-FP de administración ou título universitario.
-Carnet de conducir.
Máis información aquí

PERSOAL DE TENDA

Persoal de tenda para ordear prendas de vestir e atención a clientes

Carnet de conducir e vehículo propio

Horarios e xornada: 30 horas semanais, traballo  a turnos en horarios de 11:00 a 16:00 e de 16:00 a 21:00

Máis información aquí

LIMPADOR/A CRISTALEIRO/A CORUÑA

Solicítase persoal para realizar as labores de limpeza de cristais en oficinas, locais comerciais e almacéns

Xornada parcial e turnos según servizos

Requisitos:

  • Valorable experiencia en limpeza de cristais
  • Valorable ter carné de conducir e vehículo propio

Máis información aquí

OFERTAS DE EMPREGO DESTACADAS NA CORUÑA (29/06/2016)

LIMPIADOR/A

http://laboris.net/oferta-de-trabajo-limpiadora-en-coruna-a_091FF054B25F6293.htm

FRIEGAPLATOS CON DISCAPACIDAD

http://laboris.net/oferta-de-trabajo-friegaplatos-en-coruna-a_3613154A1F5D128F.htm

AUXILIAR DE ALMACÉN

http://www.kitempleo.es/empleo/1217795/auxiliar-almacen-a-coruna/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

VIGILANTE DE SEGURIDAD

https://www.infojobs.net/a-coruna/vigilante-seguridad/of-ic713ab5a534ab8b25c4ad4b3d31874

REPONEDOR CON DISCAPACIDAD

https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=864f8731-3d74-d530-e053-2c048d0a5e40

Advertisements

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair / Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair / Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair / Cambiar )

Google+ photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google+. Sair / Cambiar )

Conectando a %s