Emprego Ourense

OFERTAS DE EMPREGO DESTACADAS EN OURENSE

(18/10/2021)

CONDUCTOR DE CAMIÓN

Requisitos:

 • Permisos de conducir: B, C
 • Carnet Profesionais: Licencia Capacitación de Transporte (CAP)
 • Experiencia laboral: máis de 3 meses no posto de conductor 
 • Valorable coñecementos de tacógrafo dixital 

Funcións:

 • Conducir camión correos express Ourense-Benavente-Ourense 
 • Colaborar en tareas de carga e descarga 

Para máis información, pincha aquí.

AXUDANTE DE COCIÑA

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Non se require formación mínima 
 • Experiencia mínima: entre 1 e 2 anos 
 • Coñecementos necesarios: Manipulación de alimentos 

Funcións:

 • Corte, lavado e preparación de alimentos 
 • Realización de platos fríos, emplatado, limpeza e organización do área de traballo 
 • Colaboración co equipo de cociña

Para máis información, pincha aquí.

(07/10/2021)

PERSOAL SERVIZO AXUDA A DOMICILIO

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais, Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio
 • Experiencia Laboral: máis de 3 meses 
 • Permisos de conducir: B

Funcións:

 • Axuda e coidado básico de hixiene persoal 
 • Utilización de axudas técnicas 
 • Aseo persoal persoas encamadas e autónomas

Para máis información, pincha aquí.

TÉCNICO INFORMÁTICO

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Formación Profesional Grado Superior- Informática
 • Experiencia mínima: al menos 2 anos
 • Coñecementos necesarios: Windows Server
 • Carnet de conducir 
 • Residencia en Ourense 

Funcións:

 • Instalación de equipos informáticos, servidores e redes 
 • Xestión, mantemento e resolución de incidencias 

Para máis información, pincha aquí.

(04/10/2021)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Ciclo Formativo Grado Superior 
 • Experiencia mínima: al menos 1 ano

Funcións:

 • Atención telefónica e presencial ao cliente 
 • Xestión administrativa de proxectos

Para máis información, pincha aquí.

ASESOR COMERCIAL (CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE)

Requisitos:

 • Certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%
 • Formación: Grado en ADE, Dereito, Matemáticas ou similar
 • Valorable coñecementos en matemáticas financieiras 
 • Persoa con habilidades sociais e con capacidade comunicativa

Funcións:

 • Captación de novos clientes 
 • Asesoramento

Para máis información, pincha aquí.

(24/09/2021)

SERVIZO DOMÉSTICO 

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Sen estudos
 • Experiencia mínima: al menos 2 anos 
 • Imprescindible residente en Provincia Posto Vacante 
 • Coñecementos necesarios: Limpeza por horas, servizo doméstico, asistente fogar, limpeza, ferro
 • Imprescindible aportar referencias telefónicas de al menos 2 anos noutros domicilios
 • Dispor do permiso de traballo 

Funcións:

 • Servizo doméstico de limpeza e ferro

Para máis información, pincha aquí.

CAMAREIROS/AS DE PISOS (CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE)

Requisitos:

 • Certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%
 • Estudos mínimos: outros cursos e formación non reglada 
 • Experiencia mínima: al menos 1 ano 
 • Imprescindible residente en Provincia Posto Vacante 
 • Experiencia previa en limpeza 
 • Valorable experiencia previa en camareira/o de pisos 
 • Valorable carnet de conducir e vehículo propio para  o desprazamento

Para máis información, pincha aquí.

(17/09/2021)

CAMAREIRO

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria
 • Experiencia mínima: 2 anos 
 • Experiencia en posto similar
 • Habilidades cara o público, actitude e boa disposición 

Funcións:

 • Atención ao cliente en barra e mesa 
 • Labores de axudante de cociña en elaboración de tapas e pinchos 

Para máis información, pincha aquí.

PERSOAL SERVIZO AXUDA A DOMICILIO

Requisitos:

 • Titulación acorde ao posto ou Certificados de Profesionalidade de: Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais, Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio 
 • Experiencia laboral: máis de 3 meses 
 • Permisos de conducir: B
 • Valorable experiencia no posto e boa destreza manual

Funcións:

 • Atención a persoas dependentes
 • Axuda e coidado básico de hixiene persoal
 • Utilización de axudas técnicas 
 • Aseo persoal persoas encamadas e tamén autónomas

Para máis información, pincha aquí.

(10/09/2021)

MENSAJE/A EN PATINETE

Requisitos:

 • Nivel formativo mínimo: Educación obrigatoria 
 • Nivel formativo máximo: Educación superior non universitaria 

Funcións:

 • Reparto de pequena paquetería. Para realizar reparto de pequena paquetería nun barrio de Ourense ciudad, a través de reparto en patinete eléctrico ou a pé. 

Para máis información, pincha aquí.

CARRETILLEIRO

Requisitos:

 • Formación: Educación Secundaria Obrigatoria 
 • Coñecementos: SAP, Carretilleiro, automoción 
 • Manexo de carretilla 
 • Carnet ou Diploma de carretilla 
 • Valorable uso de SAP 

Funcións:

 • Carga e descarga de material con carretilla
 • Introducción de datos en SAP 
 • Carga e descarga de material de maneira manual 

Para máis información, pincha aquí.

(03/09/2021)

VENDEDOR/A

Requisitos:

 • Experiencia mínima: non requerida 
 • Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria 
 • Coñecementos necesarios: ventas, retail, atención cliente 
 • Valorable experiencia en Retail e Atención ao cliente 
 • Residencia ou posibilidade de vivir cerca da tenda 
 • Motivación para desarrollar carreira profesional 
 • Implicación, traballo en equipo e capacidade de aprendizaxe 

Funcións:

 • Atención ao cliente 
 • Venta 
 • Cobro de productos 
 • Xestión de stock da tenda 
 • Orde e limpeza da sección, participando tamén en tareas de almacén 

Para máis información, pincha aquí.

PEÓN/A LIMPIEZA INDUSTRIAL

Requisitos:

 • Estudos mínimos: sen estudos 
 • Experiencia mínima: al menos 1 ano 
 • Imprescindible residente en Provincia Posto Vacante 
 • Profesionais polivalentes e con experiencia no sector industrial, preferiblemente no posto de limpiador/a
 • Vehículo propio para desplazarse ata o centro de traballo 
 • Moi valorable formación en alturas e espacios confinados 
 • Dispoñibilidade para a incorporación inmediata 

Funcións:

 • Limpeza de maquinaria e cintas de producción 
 • Limpeza de naves e instalacións en fábricas 
 • Limpeza técnica baixo procedementos específicos de fosos, canalizacións e depuradoras 

Para máis información, pincha aquí.

(25/08/2021)

MOZO CARGA E DESCARGA

Requisitos:

 • Experiencia mínima: al menos 1 ano
 • Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria 
 • Imprescindible residente en Provincia Posto Vacante
 • Idiomas: Español-Nivel intermedio 
 • Coñecementos necesarios: Mobiliario, Carpintería 
 • Experiencia previa en postos similares ao descrito
 • Persona responsable, dinámica e activa

Funcións:

 • Recepción, almacenamento e distribución de mercancía 
 • Carga e descarga de material 
 • Apoio en montaxe de inmobiliario 

Para máis información, pincha aquí.

OPERARIO DE PRODUCCIÓN

Requisitos:

 • Formación: ESO finalizada 
 • Persoa dinámica, activa e resolutiva 
 • Valorable residencia preto ao posto de traballo 
 • Idiomas: Castelán falado e escrito correctamente 

Funcións:

 • Apoio en línea de producción 
 • Carga e descarga de material 
 • Etiquetado, empaquetado e paletizado do producto

Para máis información, pincha aquí.

(20/08/2021)

TÉCNICO MANTEMENTO

Requisitos:

 • Experiencia en electricidade, mecánica e neumática 
 • Persoa dinámica e proactiva 
 • Valorable residencia cercana ao posto de traballo 

Funcións:

 • Mantemento correctivo 
 • Reparación de maquinaria industrial, pontes grúa,etc. 
 • Aplicación de medidas de mantemento preventivas co fin de evitar incidencias
 • Colaborar na instalación e posta en marcha das instalacións 
 • Resolución de averías de tipo electromecánica 

Para máis información, pincha aquí.

RECEPCIONISTA 

Requisitos:

 • Formación: Ciclo Formativo Grado Medio
 • Coñecementos: recepcionista, recepcción, recepcionista de hotel
 • Dispoñibilidade para traballar sábados e domingos cos descansos que establece a ley 
 • Experiencia en tarefas similares 

Funcións:

 • Atención ao público 
 • Recepción e derivación de chamadas 
 • Relativas ao posto 

Para máis información, pincha aquí.

(03/08/2021)

MOZO ALMACÉN PECHADA

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria
 • Experiencia mínima: al menos 1 ano
 • Formación teórico práctica en carretilla elevadora 
 • Dispoñibilidade inmediata

Funcións:

 • Carga e descarga de mercancía
 • Realización de pedidos 
 • Uso de PDA

Para máis información, pincha aquí.

REPARTIDOR DE PAQUETERÍA

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria 
 • Experiencia mínima: al menos 1 ano
 • Experiencia no posto
 • Dispoñibilidade horaria
 • Carnet de conducir 

Funcións:

 • Repartir paquetes a domicilio por diferentes puntos da cidade e concellos colindantes 

Para máis información, pincha aquí.

(20/07/2021)

DEPENDENTE PECHADA 

Requisitos:

 • Experiencia mínima: 1 ano 
 • Persoa proactiva e dinámica 
 • Valorable residencia preto ao posto de traballo 
 • Valorable carnet de conducir e vehículo propio 

Funcións:

 • Atención personalizada ao cliente 
 • Presentacións e degustacións do producto 
 • Recepción de mercancías 
 • Montaxe de vitrinas 
 • Xestión de productos en tenda e reposición 
 • Mantemento da orde e limpeza do local 

Para máis información, pincha aquí.

LIMPIADOR PECHADA 

Requisitos:

 • Estudos mínimos: sen estudos
 • Experiencia mínima: al menos 2 anos 
 • Imprescindible residente en Provincia posto vacante 
 • Idiomas: Español (nivel avanzado)

Funcións:

 • Realizar a correcta limpeza das instalacións, tanto das naves como das oficinas 
 • Coñecemento do manexo e uso dos materiais e productos de limpeza, en función das indicacións establecidas polo encargado 
 • Manexar eficazmente os recursos asignados, de acordo coas normas de traballo existentes seguindo as indicacións dos responsables 

Para máis información, pincha aquí.

OPERARIOS/AS PRODUCCIÓN

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria 
 • Experiencia mínima: al menos 1 ano
 • Imprescindible residente en Provincia posto vacante
 • Experiencia previa en traballos en línea de producción (alimentación, textil, automoción, etc.)
 • Carnet de carretilla elevadora e experiencia no seu manexo
 • Dispoñibilidade para traballar a turnos rotativos de luns a domingos 
 • Valorable formación técnica relacionada coa producción industrial 
 • Dispoñibilidade de incorporación inmediata

Funcións:

 • Manexo das máquinas, alimentando as mesmas coas materias primas correspondentes e controlando todo o proceso productivo ata a salida do producto elaborado para almacenaxe. 

Para máis información, pincha aquí.

(07/07/2021)

AUXILIAR XERIATRÍA

Requisitos:

 • Coñecementos necesarios: limpeza e ferro
 • Estudos mínimos: Non se require formación mínima 
 • Experiencia mínima: entre 6 meses e 1 ano
 • Experiencia acreditada en postos similares 
 • Valorable estar en posesión do permiso de conducir tipo B

Funcións:

 • Realizar tareas de limpeza e ferro nun domicilio ubicado en Ourense

Para máis información, pincha aquí.

ASESOR COMERCIAL

Requisitos:

 • Certificado de discapacidade en grado igual ou superior ao 33%
 • Formación: Grado en ADE, en Dereito, en Matemáticas ou similar 
 • Idiomas: Castelán falado e escrito correctamente 
 • Valorable experiencia previa facendo funcións similares as descritas 
 • Valorable residencia preto ao posto de traballo

Funcións:

 • Captación de novos clientes 
 • Asesoramento 

Para máis información, pincha aquí.

ALMACENERO/A

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Ciclo Formativo Grado Medio
 • Experiencia mínima: al menos 1 ano
 • Coñecementos necesarios: preparación de pedidos, extrusión, aluminio, xestión, carga e descarga de mercancías, materiais, administrativo, inventario de almacén, albarás

Funcións:

 • Carga e descarga de mercancías 
 • Preparación de pedidos 
 • Realizar inventarios físicos de mercancías existentes no almacén 
 • Manter os controles de inventario, determinando os stocks mínimos e máximos para cada producto 
 • Xestión de albarás

Para máis información, pincha aquí

(21/06/2021)

CAMAREIRO/A

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria 
 • Experiencia mínima: non requerida 
 • Idiomas requeridos: Español (nivel avanzado)
 • Requisitos mínimos: destreza manual, fluidez verbal, axilidade, rapidez de reflexos, agudeza gustativa e olfativa, amabilidade, capacidade de relación, decisión, improvisación, iniciativa, memoria visual e auditiva, organización, hixiene e seguridade no traballo

Funcións:

 • Realizar as actividades de preparación, presentación e servizo de alimentos e bebidas, así como as de atención ao cliente no ámbito da restauración. 
 • Recepcionar, almacenar e distribuir materias primas 
 • Preparar e presentar as bebidas e alimentos 
 • Desarrollar as actividades de servizo e atención ao cliente 
 • Preparar e manter en bo estado os equipos e utensilios para poder ofrecer un servizo de calidade ao cliente 
 • Recoller as instalacións
 • Levar a cabo a supervisión do material 

Para máis información, pincha aquí.

LIMPIADOR/A

Requisitos:

 • Estudos mínimos: sin estudos 
 • Experiencia mínima: non requerida 
 • Imprescindible residente en Provincia posto vacante 

Funcións:

 • Limpeza no Centro Comercial Ponte Vella Ourense 

Para máis información, pincha aquí.

(11/06/2021)

CAIXEIRO/A-REPOÑEDOR/A

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria 
 • Experiencia mínima: al menos 2 anos 
 • Imprescindible residente en provincia posto vacante 
 • Coñecementos necesarios: caixa, terminal punto de venta (TPV), facturación, reposición, venta e atención ao cliente 
 • Dispoñibilidade para xornadas intensivas de 30 h semanais de luns a sábado 

Funcións:

 • Asesoramento aos clientes  
 • Cobro en caixa 
 • Colaborar cos responsables de tenda na reposición dos producto

Para máis información, pincha aquí.

PERSOAL DE LIMPEZA

Requisitos:

 • Certificado de discapacidade 
 • Tempo experiencia máis de 3 meses 

Funcións:

 • Limpeza de gradas, chan e aseos 
 • Vaciado de papeleiras 
 • Transporte de residuos

Para máis información, pincha aquí.

(07/06/2021)

PERSOAL REPARTO LAVANDERIA HOSPITAL

Requisitos:

 • Experiencia mínima: máis de 3 meses
 • Permiso de conducir B
 • Valorable experiencia e poder coller pesos 

Funcións:

 • Recollida da roupa sucia e ubicación na zona de carga/descarga 
 • Recepción da roupa que entrega o conductor
 • Distribución de roupa por zonas 
 • Introducción de roupa nas taquillas dos traballadores 

Para máis información, pincha aquí.

DEPENDENTE 

Requisitos:

 • Certificado de discapacidade 
 • Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria 
 • Experiencia mínima: non requerida 
 • Idiomas requeridos: Español 
 • Coñecementos necesarios: control de stocks, ofimática e xestión de envío e recepción de pedidos 

Funcións:

 • Atención ao cliente 
 • Reposición diaria 
 • Traballo en equipo
 • Cobro en caixa 

Para máis información, pincha aquí.

(28/05/2021)

REPARTIDOR E DEPENDENTE EN TENDA DE PINTURAS

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria 
 • Experiencia mínima: al menos 1 ano 
 • Coñecementos en pinturas 
 • Carnet de conducir B

Funcións:

 • Venta dos productos da tenda, atendendo e asesorando aos clientes 
 • Repartos puntuales, recepción, descarga e almacenamento dos productos 
 • Manexo do programa de xestión comercial 
 • Uso correcto, mantemento e limpeza das máquinas tintométricas 
 • Limpeza e orden xeral da tenda 
 • Atención telefónica aos clientes e outras relacionadas coa sua función 

Para máis información, pincha aquí.

DEPENDENTE

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria 
 • Experiencia mínima: non requerida 
 • Idiomas requeridos: Español 
 • Coñecementos necesarios: control de stocks, ofimática e xestión de envío e recepción de pedidos 

Funcións:

 • Venta 
 • Envíos 
 • Recepción de pedidos 

Para máis información, pincha aquí.

(21/05/2021)

MOZOS DE CARGA E DESCARGA, ALMACÉN E/OU MERCADO DE ABASTOS

Requisitos:

 • Valorable ter coñecementos de electricidade

Funcións:

 • Colocación e preparación de pedidos en almacén de material eléctrico e reparto con furgón pola provincia de Ourense

Para máis información, pincha aquí.

REPARTIDOR/A DE PUBLICIDAD

Requisitos:

 • Estudos mínimos: non se require 
 • Experiencia mínima: non se require 
 • Permiso de conducir tipo B 
 • Valorable estar en posesión de certificado de discapacidade e experiencia en coordinación de equipos de traballo

Funcións:

 • Coordinación e reparto de publicidade (buzoneo) en distintas zonas da cidade de Ourense, así como de pequena paquerería. 

Para máis información, pincha aquí.

(12/05/2021)

CAMAREIRO/A

Requisitos:

 • Non se require formación mínima
 • Experiencia mínima: entre 6 meses e 1 ano de experiencia previa en hostelería
 • Coñecementos necesarios: manexo de bandexa 
 • Carnet de conducir e vehículo propio para desprazarse ao lugar de traballo 

Funcións:

 • Atención en barra e servizo en mesa 

Para máis información, pincha aquí.

EXPENDEDOR/A DE GASOLINERA 

Requisitos:

 • Estudos mínimos: non se require formación mínima 
 • Coñecementos necesarios: expendedor/a gasolinera 
 • Experiencia en atención ao cliente 
 • Permiso de conducir e vehículo propio para desprazarse ata o lugar de traballo
 • Valorable ter coñecementos de informática para traballar cos programas da estación de servizo

Funcións:

 • Atención ao cliente tanto en pista (despacho de combustible e atención de máquinas de lavado de coches) como en tenda. 

Para máis información, pincha aquí.

PERSONAL LIMPEZA

Requisitos:

 • Certificado de discapacidade 
 • Tempo de experiencia: máis de 1 ano

Funcións:

 • Limpeza especial, moi coidada e específica dun museo de Ourense. Barrido, fregado, retirada de basura, limpeza de superficies.

Para máis información, pincha aquí.

(30/04/2021)

PERSOAL TALLER MECÁNICO DE VEHÍCULOS

Requisitos:

 • Certificado de discapacidade 
 • Nivel formativo mínimo: Educación obrigatoria 
 • Nivel formativo máximo: Educación superior non universitaria 
 • Experiencia laboral: Tempo de experiencia máis de 3 meses
 • Permisos de conducir: B
 • Valorable experiencia en taller mecánico ou formación no sector de automoción

Funcións:

 • Mecánica rápida de vehículos
 • Inspeccionar, diagnosticar e reparar as partes averiadas do vehículo 
 • Realizar un diagnóstico completo do estado do vehículo empregando equipos e programas especializados
 • Inspeccionar e calibrar os freos

Para máis información, pincha aquí.

OFICIAL JARDINERIA

Requisitos:

 • Certificado de discapacidade 
 • Nivel formativo mínimo: Educación obrigatoria 
 • Nivel formativo máximo: Educación superior non universitaria
 • Experiencia laboral: Tempo de experiencia máis de 6 meses
 • Carnet profesional: Manipulador de productos fitosanitarios nivel básico 
 • Permiso de conducir: B

Funcións:

 • Velar polo perfecto estado e mantemento das zonas verdes asinadas e limpeza e desinfección de ditas zonas

Para máis información, pincha aquí.

(22/04/2021)

PERSOAL LIMPEZA OFICINAS

Requisitos:

 • Tempo experiencia laboral: máis de 6 meses 
 • Permisos de conducir: B

Funcións:

 • Limpeza de oficinas. Realizar a limpeza de superficies e mobiliario das oficinas, así como os aseos
 • Recolllida de basura. Vaciar papeleras e poñer bolsas limpias

Para máis información, pincha aquí.

CAIXEIRO/A REPOÑEDOR/A

Requisitos:

 • Educación Secundaria obrigatoria
 • Dispoñibilidade horaria para traballar por turnos (horario rotativo de mañá ou tarde) 
 • Motivación, flexibilidade e capacidade para o traballo en equipo
 • Valorable experiencia previa en funcións similares

Funcións:

 • Cobro en caixa e atención ao cliente 
 • Xestionar a dispoñibilidade dos productos na sala de ventas 
 • Realizar o control de frescura conforme ao procedemento establecido pola empresa 
 • Preparar, hornear e facer a reposición da mercancía según a orde establecida e según os criterios de presentación establecidos 
 • Realizar a limpeza da sala de ventas, dependencias e o entorno da tenda

Para máis información, pincha aquí.

PERSOAL DE SUPERMERCADO

Requisitos:

 • Estudos mínimos Educación Secundaria Obrigatoria 
 • Carné de conducir (so para postos de reparto)
 • Capacidade de comunicación e traballo en equipo
 • Orientación polo servicio ao cliente 
 • Motivación para aprender 

Funcións:

 • Tarefas de recepción, almacenamento, reposición e prescripción de productos

Para máis información, pincha aquí.

(16/04/2021)

TÉCNICO MANTEMENTO (H/M)- Oferta pechada 

Requisitos:

 • Formación en mecatrónica ou electromecánica industrial
 • Amplica experiencia en mecánica, electricidade, neumática, etc. 
 • Persoa dinámica, activa e responsable 
 • Valorable residencia cercana ao posto de traballo

Funcións:

 • Mantemento correctivo da maquinaria 
 • Aplicación de medidas de mantemento preventivas co fin de evitar incidencias 
 • Colaborar na instalación e posta en marcha de nova maquinaria 
 • Resolución de averías de tipo electro e mecánica

Para máis información, pincha aquí.

ADMINISTRATIVA/O

Requisitos:

 • Nivel formativo mínimo: Educación secundaria 
 • Nivel formativo máximo: Educación superior universitaria 
 • Coñecementos informática: Aplicación, Aplicacións ofimáticas, Microsoft office (Medio)
 • Experiencia laboral: Máis de 3 meses 

Funcións:

 • Tareas administrativas 
 • Xestión documental
 • Atención e relación con empleados do centro, outros centros e externos 
 • Colaboración con tareas varias da delegación

Para máis información, pincha aquí.

(07/04/2021)

DEPENDENTE/A- Oferta pechada

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria 
 • Experiencia mínima: al menos 1 ano
 • Coñecementos necesarios: atención ao cliente, promoción de ventas, mantemento

Funcións:

 • Mantemento do posto de traballo limpo e ordeado 
 • Atención ao cliente
 • Obxetivos
 • Colocación de stock 
 • Apertura e peche do establecemento

Para máis información, pincha aquí.

(29/03/2021)

PERSOAL AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO (Discapacidade)

Requisitos:

 • Nivel formativo mínimo: Educación obrigatoria 
 • Nivel formativo máximo: Educación superior non universitaria
 • Experiencia laboral: máis de 3 meses
 • Permiso de conducir: B
 • Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria a persoas dependentes  ou en domicilio ou titulación de grado medio da rama sanitaria que sea convalidada para dito servizo. 

Funcións:

 • Coidado, acompañamento, movilización do usuario, hixiene, limpeza domiciliaria, cociña, compra e outros servizos que o usuario necesite dentro dos que se especifican como funcións de auxiliar de axuda a domicilio. 

Para máis información, pincha auí.

PEÓN DE XARDINERÍA

Requisitos:

 • Estudos mínimos: sin estudos 
 • Experiencia mínima: entre 6 meses e 1 ano
 • Permiso de conducir tipo B
 • Dispoñibilidade para traballar a xornada completa en turno de mañá e tarde

Funcións:

 • Coidado e mantemento de xardíns, plantacións e traballos de montaxe e mantemento de invernadoiros.

Para máis información, pincha aquí.

(22/03/2021)

COIDADOR/A DE PERSOAS MAIORES (INTERNA)- Oferta pechada

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Non se require formación mínima
 • Experiencia mínima: entre 1 e 2 anos
 • Experiencia previa acreditada no posto

Funcións:

 • Coidado dun matrimonio de persoas maiores (un dependente)
 • Mantemento das actividades da vida diaria: aseo, elaboración de comidas, acompañamento…

Para máis información, pincha auí.

OPERARIO DE LIMPEZA (CON DISCAPACIDADE)

Requisitos:

 • Estudos mínimos: sin estudos 
 • Experiencia mínima: non requerida 

Funcións:

 • Limpeza de cristais, baños, oficinas, sala de xuntas e vestuarios
 • Mapeado de suelo e fregado

Para máis información, pincha aquí.

(10/03/2021)

CONDUCTOR DE FURGONETA  

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria  
 • Experiencia mínima: al menos 1 ano
 • Experiencia no reparto de mercancías con furgoneta 
 • Coñecementos necesarios: loxística e reparto de mercancías 
 • Residencia en Ourense capital ou arredores 
 • Dispoñibilidade horaria para traballar a xornada completa de luns a venres
 • Manexo de smartphone, Internet e correo electrónico

Funcións:

 • Reparto de mercancías

Para máis información, pincha auí.

COMERCIAL DE INMOBILIARIA 

Requisitos:

 • Estudos mínimos: ESO 
 • Experiencia mínima: entre 6 meses e 1 ano
 • Valórase experiencia previa como axente inmobiliario

Funcións:

 • Realizar a captación e venta de propiedades inmobiliarias
 • Mostrar inmuebles para o alquiler e a venta 

Para máis información, pincha aquí.

(09/03/2021)

VENDEDORES/AS- Oferta pechada

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Ciclo Formativo Grado Medio 
 • Experiencia mínima: non requerida 
 • Habilidade para a venta 
 • Capacidade para traballar en equipo

Funcións:

 • Garantizar excelente atención ao cliente 
 • Garantizar que a imaxe da tenda está en línea coa exclusividad de Sprinter 

Para máis información, pincha auí.

(04/03/2021)

CAIXEIRO/A REPOÑEDOR/A- Oferta pechada 

Requisitos:

 • Non se require experiencia mínima
 • Estudios mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria 
 • Disponibilidade horaria para traballar por turnos (horario rotativo)
 • Motivación, flexibilidade e capacidade de traballo en equipo

Funcións:

 • Atención ao público 
 • Xestionar a disponibilidade de productos na sala de ventas 
 • Realizar o control de frescura conforme o procedimento establecido pola empresa 
 • Preparado e reposición de artículos de pan
 • Implementar medidas de inventario
 • Reposición da mercancía 
 • Limpeza de sala de ventas, dependencias e entorno da tenda 

Para máis información, pincha aquí.

PERSOAL VENTA PRODUCTOS DE XOGO

Requisitos:

 • Experiencia laboral: Máis de 3 meses
 • Coñecementos informática: Aplicación, Aplicacións ofimáticas, Microsoft office (Básico)
 • Nivel formativo mínimo: Educación obrigatoria 
 • Nivel formativo máximo: Educación superior non universitaria 

Funcións:

 • Venta e captación de clientes 
 • Utilización de máquina electrónica (TPV) 
 • Liquidación diaria

Para máis información, pincha auí.

(25/02/2021)

DEPENDENTE/A- Oferta pechada 

Requisitos:

 • Non se require formación mínima
 • Non se require experiencia previa 

Funcións:

 • Atención ao público
 • Xestión de almacén (altas e baixas de producto, colocación de mercancía,…

Para máis información, pincha aquí.

PERSOAL DE LIMPEZA- Oferta pechada

Requisitos:

 • Poseer unha discapacidade mínima do 33%
 • Capacidade de manexo dunha fregadora industrial
 • Disponibilidade para viaxar

Funcións:

 • Limpeza 

Para máis información, pincha aquí.

(15/02/2021)

CARRETILLEIRO/A- Oferta pechada 

Requisitos:

 • Carnet de Carretilleiro 
 • Estudos mínimos: Bacharelato
 • Residente en Provincia Posto Vacante
 • Experiencia laboral recente e de al menos 1 ano 

Funcións:

 • Conducción de carretillas elevadoras
 • Ubicación de mercancía 
 • Orden e limpeza no lugar de traballo

Para máis información, pincha aquí.

(11/02/2021)

OPERARIO. REVISIÓN DE PEZAS

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria
 • Residente  en Provincia Posto Vacante
 • Experiencia mínima: non requerida

Funcións:

 • Realizar revisións de calidad nos compoñentes metálicos

Para máis información, pincha aquí.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Requisitos:

 •  Experiencia (máis de 3 meses)
 • Nivel formativo mínimo: Educación secundaria
 • Nivel formativo máximo: Educación superior universitaria
 • Coñecementos en informática: Aplicacións ofimáticas, Microsoft office (Medio)

Funcións:

 • Apoio administrativo a técnicos na tramitación de expedientes administrativos
 • Grabación de datos en bases de datos
 • Elaboración de borradores de resolucións administrativas
 • Actualización das plantillas de word

Para máis información, pincha aquí.

(29/12/20)

OPERARIO DE PRODUCCIÓN- Oferta pechada 

Requisitos:

– Necesario carnet de carretilla elevadora .
– Experiencia mínima dun ano.
– Persoa dinámica, activa e resolutiva.
– Valorable residencia cerca do posto de traballo.

Funcions:

– Etiquetado, empaquetado e paletizado do producto.
– Carga e descarga de mercancía.
– Apoio en línea de producción.
– Control de erros en autómatas e sensores.

 

Para máis información, pincha aquí.

(29/12/20)

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Requisitos:

 •  Non se precisa experiencia
 • Formación Profesional Administración e Finanzas
 • Grao Administración Empresas

Funcions:

 • Acudir a bancos e administracions a realizar o pago.
 • Manexo de correos Atención telefónica Xestión de facturas.

Para máis información, pincha aquí.

(14/12/20)

PERSOAL AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO CON DISCAPACIDADE

Requisitos:

 • Estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual o superior ao 33%.
 • Nivel Formativo mínimo ESO
 • Experiencia mais de 3 meses
 • Premiso de conducir B
 • Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria a persoas dependentes o en domicilio, ou titulación de grao medio da rama sanitaria que sexa convalidada para dito servizo.

Funcions:

 • Atención sociosanitaria da persoa dependente.
 •  Limpeza domiciliara, cociña, compra e outros servizos que o usuario necesite.

Para máis información, pincha aquí.

(14/12/20)

OPERARIO/A DE LIMPEZA AGROALIMENTARIA- Oferta Pechada

Requisitos:

 •  Experiencia mínima  dun ano no sector agroalimentario.
 • Carné de manipulador de alimentos valorable
 • Valorable formación en plataformas elevadoras
 • Imprescindible Vehículo propio
 • Flexibilidade horaria e con dispoñibilidade para horario nocturno
 • Persoas dinámicas, acostumadas a traballos de esforzo

Funcions:

 • Limpeza de maquinaria e cintas de producción
 • Limpeza de naves e instalacions
 • Desinfección de superficies según protocolo de limpeza específico ol sector alimentario

Para máis información, pincha aquí.

(20/11/20)

PERSOAL DE FÁBRICA: PRODUCCIÓN E LOXÍSTICA- Oferta Pechada

Requisitos:

– Estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual o superior ao 33%.
– Necesario carnet/diploma de carretilla elevadora.

Demándanse tres perfis diferentes:

– Operarias-os de carretilla elevadora.
– Operarias-os de producción (montaxe e revisión de calidade).
– Operarias-os montaxe electrónico.

Os postos ofertados teñen ubicación en Ourense e/ou Ribadavia.

Para máis información, pincha aquí.

(06/11/20)

CAIXEIRO-A REPOÑEDOR-A SUPERMERCADO DÍA-Oferta Pechada

Requisitos:

 • Estudos Bachiller ou equivalente.
 • Orientación ao Cliente.
 • Ser unha persoa dinámica e pro-activa.
 • Dispoñibilidade horaria e incorporación inmediata.
 • Capacidade para o traballo en equipo.

Funcions:
Atención ao cliente, facturar a compra, repoñer a mercancía, limpeza e orde da tenda, etc.

Para máis información, pincha aquí.

(06/11/20)

OPERARIO/A DE CARRETILLA ELEVADORA-Oferta Pechada

Requisitos:

– Necesario carnetde carretilla elevadora .
– Experiencia en línea de producción.
– Xornada completa.
– Valorable residencia cerca do posto de traballo.

Funcions:
– Carga e descarga de mercancía.
– Manipulación e embalaxe de mercancía.
– Control de materia prima en cadena de producción.

Para máis información, pincha aquí.

(28/10/20)

OPERARIO DE LAVANDERÍA CON DISCAPACIDADE  ILUNIÓN- Oferta Pechada

Requisitos: Capacidades físicas, cognitivas adecuadas para a realización do posto. Habilidades sociais. Capacidade de traballo en equipo.

Funcions:

 • Recollida e clasificado da roupa no centro Hospitalario.
 • Coordinación co noso equipo de transportistas para o lavado da roupa na Lavandería correspondente.
 • Coordinación co equipo do Centro Hospitalario de Ourense.

Para máis información, pincha aquí.

(22/10/20)

TELEOPERADOR/A (concertar visitas)-Oferta Pechada

Glomark Home é unha empresa comprometida que facilita a inserción de persoas con minusvalía, priorizando a sua candidatura.

Funcions:
Emisión de chamadas coa finalidade de concertar as visitas da nosa red comercial.

Ofrecese Contrato no RGSS, cun horario de media xornada e soldo fixo de 671 euros mais importantes comisions.

Para máis información, pincha aquí.

(07/10/20)

PERSOAL AUXILIAR PLANTA XESTIÓN RESIDUOS – POL. IND. PEREIRO

Requisitos:

-Imprescindible estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual ou superior ao 33%.
– Valorable carné de carretilla elevadora.
– Experiencia mais de 3 meses.
– Carnet de conducir B

Funcions:
– Cargar e descargar os productos elaborados para o seu almacenaxe ou traslado. – axudar no trasporte dos residuosas zoas habilitadas. – clasificar e separar a mao os productos- efectuar a montaxe simple dos compoñentes – Embalar a mao os productos en caixas,caixóns, bolsas e outros e contedores.

Para máis información, pincha aquí.

(30/09/20)

OPERARIO/A DE CARRETILLA ELEVADORA- Oferta Pechada

Requisitos:

-Imprescindible estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual o superior ao 33%.
– Necesario carnet/diploma de carretilla elevadora.
– Experiencia no manexo de carretilla elevadora mínimo de 1 ano.
– Xornada completa.
– Carnet de conducir B

Funcions:
– Seguir unha orde do traballo.
– Carga e descarga no almacén.
– Conducción de carretilla elevadora frontal e lateral.
– Manexo de pesos.

Para máis información, pincha aquí.

(30/09/20)

PERSOAL DE LIMPEZA- Oferta Pechada

Empresa de servizos require persoal para labores de limpeza nunha nave situada na zona Pereiro de Aguiar.Ofrecese contrato por obra e servizo, con unha xornada de 6 horas semanais, distribuidas en tres horas os martes e tres horas os xoves. Horario de 6:00 a 9:00 da mañá ou a partir das 19:30 horas.

Requisitos:

 • Poseer certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%,
 • Residir na provincia de Ourense
 • Disponer de vehículo propio para desprazarse ao centro de traballo.
 • Experiencia en limpeza demostrable ou en postos similares.
 • Capacidade de traballo en equipo, don de xentes, disponibilidade e incorporación inmediata.

Para máis información, pincha aquí.

(15/09/20)

OPERARIO DE CORTE CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE – Oferta Pechada

Dende a Fundación Eurofirms necesitamos incorporar un operario de corte(H/M) para traballar nunha importante empresa do sector plástico ubicada na zona de Ourense

Requisitos:

 • Experiencia mínima de un ano en postos similares.
 •  Buscamos a unha persoa dinámica, responsable, comprometida e activa
 •  Valorable residencia cercana ao posto de traballo.
 • Formación  ESO.

Funcions:
– Tarefas de corte do producto.
– Manipulación manual dos elementos.
– Manexo de ferramentas propias do posto.
– Carga e descarga do material.
– Acondicionamento e limpeza do posto de traballo.

Para máis información, pincha aquí.

(09/09/20)

PERSOAL DE LIMPEZA HOSPITALARIA- Oferta Pechada

Buscamos persoal para realizar tarefas de limpeza hospitalaria, limpeza de consultas médicas e oficinas, así como limpeza e desinfección de dependencias comuns, pasillos, habitacions e oficinas, retirada de basuras e residuos, etc

Requisitos:

 •  Requirese titulación mínima  ESO,
 • Valórase estar en posesión do certificado de profesionalidade de limpeza en centros sanitarios, sociosanitarios ou similares.

Para máis información, pincha aquí.

(28/08/20)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO- Oferta Pechada

Desde Nexo 8 Ett seleccionamos a un/a Auxiliar administrativo/a que dispoña de certificado de discapacidade. 

Requisitos:

 • Estudos mínimosFP Grao Medio
 • Disposición de vehículo propio para asistir ao centro de traballo.
 • Disponibilidade para traballar en turno de tarde.
 • Estar en posesión de un certificado de discapacidade.

Ofrecese:
-Contrato estable.
-Remuneración acorde ao posto de traballo.
-Posibilidades de incrementar xornada laboral.
– Horario laboral de 18.00 a 22.00h

Para máis información, pincha aquí.

(20/08/20)

OPERARIO DE LIMPEZA- Oferta Pechada

Para importante empresa situada en Allariz precisase persoal de limpeza con discapacidade.

Experiencia mínima non requerida.

 Horario 7:00H A 9:00H LUNS, MÉRCORES ,VENRES

Para máis información, pincha aquí.

(28/07/20)

CAMAREIO/A- Oferta Pechada

Pepita Burguer bar estamos buscando camareiro/a para traballar 32h semanais para noso restaurante en Ourense e con dispoñibilidade de incorporación a partir do 14 de Agosto.

Requisitos:

 • Experiencia mínima de 1 ano en posto similar.
 • Formación na rama de hostelería ou experiencia equivalente.
 • Carné de manipulador de alimentos.

Para máis información, pincha aquí.

(28/07/20)

PANADEIRO/A- Oferta Pechada

Necesitase panadeiro/a, imprescindible experiencia. Coñecementos en elaboración de pan, masas e empanadas.

Sustitución por baja temporal de larga duración.

Experiencia mínima 1 ano.

Para máis información, pincha aquí.

(21/07/20)

TELEOPERADOR VENTA-TELETRABALLO CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE-Oferta Pechada

Dende a Fundación Eurofirms buscamos, para importante empresa de telemarketing, 15 persoas para teleoperador/emisión, en modalidade de teletraballo. A persoa seleccionada realizará as seguientes tarefas:

– Emisión de chamadas a clientes potenciais para a oferta de
servizos de compañía de enerxía.
– Xestión de bases de datos.
– Atención ao cliente.

Requisitos:

 • valórarse experiencia mínima de un ano en posto similar
 • coñecementos en :venta, telemarketing, atención ao cliente.
 • certificado de discapacidade igual o superior ao 33%.
 • castlán nativo.

Para máis información, pincha aquí.

(29/06/20)

CONDUCTOR/A DE FURGÓN

Ruta  de vehículo lixeiro, recollida e entrega de mercancías según ruta asgnada.

Experiencia mínima mais de 3 meses.

Para máis información, pincha aquí.

(11/06/20)

OPERARIO/A DE MURO DE CALIDADE-Oferta Pechada

Funcions : as tarefas principais do posto son a selección de pezas para revisión  seguindo os estándares de calidade e colocación de etiquetas para seguimento da trazabilidade.

Requisitos:

 • valórarse experiencia mínima de un ano en posto similar
 • medio de transporte propio
 • boa destreza manual, velocidade de revisión e bipedestación.
 • valorable poseer carnet/diploma de carretilla elevadora .

Para máis información, pincha aquí.

(05/06/20)

Persoa polivalente camareira-o / camareira de piso – Oferta Pechada

Equipo xoven busca unha persoa polivalente e dinámica que sexa capaz de atender ao cliente (Ingles benvido) , servizos de almorzos e ceas , con vehículo propio, horarios partidos e seguidos con 2 días libres pola semana, contrato de temporada de Xulio a finais de Septembro.

Experiencia previa no sector de 1 ano.

Para máis información, pincha aquí.

(05/06/20)

OPERARIOS/AS SALA DESPIECE AVÍCOLA Y ELABORAD

OfertaPechada

Importante empresa do Sector Agroalimentario Galego selecciona para unha das súas industrias ubicadas en Ourense operarios/as para traballar en producción: deshuese, fileteado, línea de conos, envasado, empaquetado, etiquetado…

Requisitos:

 • Dispoñibilidade para traballar en diferentes turnos
 • Certificado de manipulador alimentos
 • Buscamos persoal con destreza manual, dinámica, resolutiva e comprometida

Para máis información, pincha aquí.

(25/05/20)

Mozos/as Descarga e Clasificado- Oferta Pechada

Seleccionamos o persoal que se encargará de realizar as descargas dos camions de mercancía para tenda situada no C.C Pontevella.

Descargas de tres horas de duracion (Ideal para compaxinar con outras actividades (estudos, segundo traballo…)

Dias de traballo: Madrugadas do Mércoles a Xoves e de Domingos a Luns

Para máis información, pincha aquí.

 

(25/05/20)

 DEPENDENTE/A- Oferta Pechada

Nortempo Ourense selecciona un/a dependente/a para importante empresa do sector de bens de consumo con posibilidade de incorporación inmediata.

Experiencia previa no sector.

Xornada completa

Para máis información, pincha aquí.

(11/05/20)

AUXILIAR DE PROCESOS- Oferta Pechada

Recoñecida empresa do sector da alimentación ubicada en Celanova busca ampliar a sua bolsa de traballadores.

Funions : tarefas de producción na sala de despiece.

Requisitos:

 • Flexibilidade horaria e dispoñibilidade inmediata
 • Coche para desplazamento ao lugar de traballo
 • Formación: Educación primaria
 • Coñecementos: carné de manipulación de alimentos
 • Experiencia: 1 ano

Para máis información, pincha aquí.

 

(30/04/20)

CUIDADOR-A DE PERSOAS MAIORES OU DEPENDENTES

Funcions :

Traballo en residencias de maiores, institucions sociais, centros de día ou en empresas de servizo de axuda a domicilio (SAD), para cuidar a persoas maiores ou dependentes.

Requisitos:

Certificado oficial de profesionalidade en atención sociosanitaria a persoas dependentes ou que quera formarse neste ámbito.

Para máis información, pincha aquí.

(30/04/20)

PERSOAL DE LIMPEZA OURENSE

Funcions :

 •  Limpeza de chan, aseos, vaciado papeleiras.
 •  Transporte de residuos e outras tarefas afines ao posto.

Requisitos:

 • Experiencia mais de 3 meses
 • Carnet conducir B1

Para máis información, pincha aquí.

(22/04/2020)

PERSOAL PESCADERÍA E CARNICERÍA SUPERMERCADO

Funcions :

 • ATENCIÓN AO PUBLICO: Atención ao cliente no posto de pescadería e carnicería do supermercado. Asesoramento sobre o producto, información sobre prezo, información sobre a forma de preparalo, resolución de dudas.
 • PREPARACIÓN DO PEDIDO Limpar, cortar, preparar, empaquetar e pesar as pezas dos productos a servir, tanto sea carne como pescado Traslado da mercancía dende o almacén. Mantemento e limpeza do posto de traballo.

Para máis información, pincha aquí.

(02/04/20)

OPERARIO/A  TRANSPALETA ELÉCTRICA- Oferta Pechada

Eurofirms selecciona un operario de producción con Transpaleta eléctrica (H/M), para importante empresa do sector alimentación, situada en Ourense na zona de Celanova.

Funions :

 • Uso de carretilla e transpaleta.
 •  Salidas e entradas de pedidos.
 • Envasado/Etiquetado de bandexas de diversos preparados de polo.

Requisitos:

 • Experiencia previa en puesto de carretilla  expedicions.
 • Certificado de carretilla en vigor

Para máis información, pincha aquí.

 

(02/04/2020)

Distribución de roupa en centro de traballo en Ourense- Oferta Pechada

Funcions :

 • Recollida de roupa sucia e ubicación na zoa de carga/ descarga.
 • Recepcionar a roupa que entrega o conductor
 • Distribución da roupa por zoas.
 • Introducción da roupa nas taquillas dos traballadoreds, mover xaulas e paquetes, lavar contencions.

Para máis información, pincha aquí.

(09/03/2020)

OPERARIO/A  AUTOMOCIÓN- Oferta Pechada

Empresa de produción de pezas plásticas para interiores de coches e furgonetas, busca persoa dinámica e habilidosa para traballar como opeario nunha empresa líder no sector da automoción.

Requisito :

 • Experiencia como operario/a Industrial.

Para máis información, pincha aquí.

(03/03/2020)

DEPENDENTE/A

Búscase dependente/a con experiencia de mais de 6 meses

Tipo contrato: Temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad

Funcions:

 • Recepcionar e colocar a mercancía.
 • Tareas administrativas.
 • Cobro e arqueo de caixa.
 • Atención ao cliente.

Para máis información, pincha aquí.

(26/02/2020)

PERSOAL DE LIMPEZA PEREIRO DE AGUIAR- Oferta Pechada

Empresa de servizos require persoal para labores de limpeza nuhas oficinas no parque empresarial de Pereiro de Aguiar

Requisitos:

 • Certificado de discapacidade igual o superior o 33%
 • Residir na provincia
 • Experiencia en limpeza demostrable al menos 1 año.

Para máis información, pincha aquí.

PERSOAL DE LIMPEZA

Limpeza en xeral :Limieza de gradas, Suelos, aseos, vaciado papeleiras, Transporte de residuos, e outras tarefas afines ao posto.

Requisitos:

 • Experiencia mais de 3 meses (valorable)
 • Permiso de conducir B

Para máis información, pincha aquí.

(17/02/2020)

DEPENDENTE/A TENDAOferta Pechada

Búscase dependenta para La Casa de las Carcasas. Non se require experiencia.

Funcions:

 • Asesoramento a clientes
 • Traballo en equipo para mantemento da tenda
 • Visual merchandising
 • Organización e limpeza da tenda.

Para máis información, pincha aquí.

AXUDANTE DE RECEPCIÓN- Oferta Pechada

Búscase persoa orientada ao cliente, dinámica, responsable e con don de xentes. Con perfil enfocado ao mundo hotelero para iniciar carreira profesional en Eurostars Hotels Company.

Requisitos:

 • Formación Profesional Grado Medio – Hostelería e Turismo
 • Deberá aportar experiencia de prácticas en puesto similar,
 • Bo nivel de idiomas
 • Residencia na provincia do posto vacante.

Para máis información, pincha aquí.

(13/02/2020)

MOZO DE ALMACÉN CON MANEXO DE EXCEL- Oferta Pechada

Búscase un mozo de almacén con discapacidade superior o igual al 33%, para traballar en el polígono de San Cibrao Das Viñas.

Ofrecemos xornada de luns a venres de 8 a 17h con descanso de unha hora pra comer,

Requisitos:

 • Experiencia en almacenes ou fábricas de ao menos 6 meses.
 • Experiencia previa co manexo do programa informático Excel.
 • Capacidade para facer esforzos e levantar pesos.

Para máis información, pincha aquí.

OPERARIOS/AS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS – Oferta Pechada

Búscase persoa para o montaxe de componentes electrónicos

Requisitos:

 • Imprescindible estar en posesión do Certificado de Discapacidade de mínimo o 33%.
 • Valórase experiencia mínima de un ano en posto similar.
 • Medio de transporte propio.
 • Destreza manual e velocidad de montaxe
 • Xornada completa.

Para máis información, pincha aquí.

 

(18/11/2019)

OPERARIOS/AS DE VERIFICACIÓN DE PEZAS – Oferta Pechada

Búscanse persoas meticulosas para revisión de calidade de pezas en línea de fabricación.

Requisitos:

 •  Experiencia previa de 1 ano no sector da automoción
 • Dispoñibilidade para realizar turnos rotativos
 • Dispoñibilidade de coche para desprazamento ó centro de traballo

Para máis información, pincha aquí.

VENDEDOR/A TEXTIL

Búscase vendedor ou vendedora para tenda do sector textil a xornada parcial de 20 horas á semana. As túas funcións serán, entre outras:

 • Atención ó cliente
 • Reposición de produto
 • Control de stock
 • Recepción de mercancía

Requisitos:

 • Posuir certificado de discapacidade igual ou superior ó 33%
 • Valorable experiencia previa no sector textil

Para máis información, pincha aquí.

(08/11/2019)

OPERARIOS/AS MATADOIRO PARA CAMPAÑA DE NADAL –Oferta Pechada

Importante empresa do sector cárnico busca operarios para a sección de despiece do matadoiro. As funcións a realizar serán, entre outras propias do posto de traballo:

 • Repaso de plumas
 • Eviscerado e empaquetado do produto

A xornada será de 40 horas semanais en turnos rotativos de mañá, tarde e noite. Búscanse persoas activas e polivalentes con dispoñibilidade de incorporación inmediata.

Para máis información, pincha aquí.

(25/10/2019)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO- Oferta Pechada

Búscase persoa con certificado de discapacidade para realizar tarefas de xestión administrativa e mantemento dos indicadores de calidade.

Para máis información, picha aquí.

OPERARIA/O MURO DE CALIDADE- Oferta pechada

Requisitos:

 • Posuir certificado de discapacidade
 • Medio de transporte propio
 • Valorable experiencia en posto similar
 • Valorable posuir carné de carretilleiro

As funcións a realizar serán as de seguimento de ordes de traballo con secuencias numéricas, colocación de etiquetas, revisión de pezas, manexo de pesos…

Para máis información, pincha aquí.

(24/10/2019)

EXPENDEDOR DE GASOLINA- Oferta Pechada

Búscase vendedor para gasolineira con experiencia mínima de un ano en posto similar. As funcións a realizar serán:

 • Dispensación de gasolina
 • Cobro en caixa
 • Reposición de produtos en tenda

Contrato de substitución do 1 de novembro ó 31 de decembro.

Para máis ifnformación, pincha aquí.

(01/10/2019)

ACOMPAÑANTE EN TRANSPORTE ESCOLAR- Oferta Pechada

Búscase acompañante para rutas de transporte escolar en Ourense, para este curso 2019/20.

Para máis información, pincha aquí.

(30/09/2019)

PEÓN DE ALMACÉN- Oferta Pechada

Precísase peón de almacén coas seguintes funcións:

 • Carga e descarga de ferros e metais, e clasificación dos mesmos.
 • Organización do almacén e limpeza dos metais.

É desexable ter cursos de maquinaria de almacén e posuir o carné de conducir B.

Para máis información, pincha aquí.

(19/09/2019)

CONDUTORES B1- Oferta Pechada

Precísanse condutores para reparto de paquetería en novo centro de traballo dunha empresa do sector de Loxística. Xornada completa, incorporación o 10 de outubro.

Requisitos:

 •  Carné B en vigor, con antigüidade de mínimo 3 anos e todos os puntos
 • Coñecemento do rueiro de Ourense
 • Valorable experiencia previa en reparto
 • Bo manexo de aplicacións móbiles

Para máis información, pincha aquí.

(11/09/2019)

AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO- Oferta Pechada

Búscase auxiliar de axuda a domicilio para traballar en Maceda

Para máis información, pincha aquí.

 

(22/08/2019)

OPERARIOS DE FÁBRICA E LOXÍSTICA- Oferta Pechada

Búscase persoal para incorporar en distintas áreas (almacén, etiquetado, plancha…)

Requisitos:

 • Nivel formativo mínimo: Educación Secundaria Obrigatoria
 • Flexibilidade horaria
 • Valorarase ter experiencia previa no sector textil

Para máis información, pincha aquí.

(19/08/2019)

ATENCIÓN Ó PÚBLICO- Oferta Pechada

Búscase persoal en posesión de certificado de discapacidade para atención ó cliente e información e venda de billetes.

Requisitos:

 •  Nivel formativo mínimo: Educación Secundaria Obrigatoria
 • Coñecementos ofimáticos medios
 • Inglés medio

Para máis información, pincha aquí.

 

(08/08/2019)

REPOÑEDOR/A- Oferta Pechada

Leroy Merlín busca repoñedores a xornada parcial para a súa próxima apertura en Ourense.

Requisitos:

 • Dispoñibilidade horaria
 • Experiencia en xestión de fluxos de mercancía e reposición

Para máis información, pincha aquí.

(26/07/2019)

EMPREGADA DO FOGAR- Oferta Pechada

Búscase persoa moi responsable para facer as tarefas do fogar nun domicilio en Ourense. Horario de 9:00 a 14:30 de luns a venres, valoraranse coñecementos como a cociña.

Para máis información, pincha aquí.

(23/07/2019)

CONSERXE- Oferta Pechada

Tres vacantes de conserxe para persoas con certificado de discapacidade, emprego a turnos en horario de 6h a 22h.

Funcións:

 •  Atención ó público
 • Atención telefónica
 • Traballos menores de mantemento

Requisitos:

 •  Experiencia mínima 1 ano en posto similar
 • Posuir certificado de discapacidade

Para máis información, pincha aquí.

(18/07/2019)

CAIXEIRO VENTANILLA SUCURSAL BANCARIA- Oferta Pechada

Funcións:

 • Atención ó cliente, tanto presencial como telefónica
 • Xestión administrativa
 • Carga de efectivo e cuadre de caixa, entre outras

Requisitos:

 •  Posuir certificado de discapacidade
 • Nivel formativo mínimo: educación superior non universitaria ou universitaria
 • Coñecementos de informática e lingua inglesa

Non é necesario ter experiencia previa no posto, impartirase unha formación inicial para coñecer as aplicacións informáticas utilizadas.

Para máis información, pincha aquí.

(02/07/2019)

CAMAREIRAS/OS- Oferta Pechada

Precísanse camareiras/os para atención en barra e sala a xornada completa.

Requisitos:

 •  Experiencia nun posto similar de cando menos 1 ano
 • Boa presencia e trato amable e profesional
 • Capacidade de traballo en equipo

Para máis información, pincha aquí.

(19/06/2019)

LIMPADOR OURENSE- Oferta Pechada

20 horas semanais en horario de mañá e tarde

Funcións:

 • Limpeza de superficies e mobiliario dun centro de traballo

Requisitos:

 • 3 meses de experiencia
 • Posuir certificado de discapacidade

Para máis información, pincha aquí.

(10/06/2019)

OPERARIO LOXÍSTICA ALMACÉN- Oferta pechada

Funcións:

 •  Xestión de almacén
 • Entradas e saídas de pedidos
 • Embalaxe de materiais

Requisitos:

 • ESO rematada
 • Experiencia previa en xestión de almacén
 • Certificado de carretilla elevadora
 • Posesión de certificado de discapacidade

Para máis información, pincha aquí.

(30/05/2019)

DEPENDENTE CON TAREFAS ADMINSITRATIVAS- Oferta Pechada

Funcións:

 • Atención ao cliente
 • Entrada e saída de mercadoría
 • Peches de caixa e facturas

Requisitos:

 • Un ano de experiencia previa
 • Informática e Paquete Office a nivel usuario

Para máis información, pincha aquí.

(21/05/2019)

OPERARIO – Oferta Pechada

Funcións:

 • Inspección da materia prima e do produto rematado
 • Empaquetado do produto rematado
 • Limpeza do posto de traballo

Requisitos:

 • Carnet de manipulador de alimentos
 • Carnet de carretilleiro

Para máis información, pincha aquí.

(03/05/2019)

OPERARIO DE ALMACÉN E ELABORACIÓN- Oferta Pechada

Funcións:

 •  Mantemento e limpeza das instalacións
 • Apoio na sala de elaboración

Requisitos:

 •  Carnet B
 • Capacidade de adaptación e traballo en equipo

Para máis información, pincha aquí.

DEPENDENTE EMPRESA DE ALIMENTACIÓN (H/M) – Oferta pechada

Xornada completa de 40 horas semanais cos descansos establecidos por lei.

Funcións:

 •  Atención ó público
 • Preparación de pedidos
 • Xestión e reposición de produtos
 • Orde e limpeza do local

Requisitos:

 • Experiencia previa como dependente/a ou camareiro/a
 • Posesión do certificado de manipulación de alimentos

Para máis información, pincha aquí.

(25/04/2019)

OPERARIO DE FORRADO DE ASENTOS DE AUTOMOCIÓN-  Oferta pechada

Funcións:

 • Enfundado e grapado de fundas
 • Verificación das pezas
 • Xestión de etiquetas dos lotes

Requisitos:

 •  Posuir certificado de discapacidade

Turno de fins de semana en Vigo, desprazamento a cargo da empresa.

Para máis información, pincha aquí.

(22/04/2019)

DEPENDENTE ZAPATERÍA (H/M)- Oferta pechada

Funcións:

 • Colocación de produtos na tenda
 • Atención ao cliente e cobro
 • Control de stock

Requisitos:

 • Experiencia previa en atención ao cliente e comercio
 • ESO finalizada
 • Persoa proactiva e con don de xentes

Para máis información, pincha aquí.

PERSOAL DE ALMACÉN- Oferta pechada

Precísase persoal de almacén e reparto para empresa de suministros industriais.

Para máis información, pincha aquí.

(26/03/2019)

EMPREGADA DO FOGAR –Oferta pechada

 

Búscase empregada de fogar no centro de Ourense. Horario de mañás de 7:45 a 13:45 e dúas tardes á semana de 16:45 a 18:45.

Tarefas:

 • Coidado de dous nenos (12 e 7 anos).
 • Cociñar e realizar as tarefas propias de limpeza e plancha do fogar.

Para máis información, pincha aquí.

 

(20/03/2019)

PEÓN- Oferta pechada

Seleccionamos operarios/as de producción para incorporación inmediata. Valoramos experiencia previa en entornos industriais.

Requisitos:

 • Manexo de carretilla elevadora
 • Dispoñibilidade horaria

Para máis información, pincha aquí.

(14/03/2019)

DEPENDIENTE/A- Oferta pechada

Traballo para fins de semana de dependiente/a para tenda de chocolates en horario de mañá e tarde.

Funcións:

 • Venta e atención ó cliente
 • Orde e organización da tenda
 • Control de caixa

Requisitos:

 • Non se require formación nin experiencia previa
 • Valorarase coñecemento de idiomas, especialmente inglés

Para máis información, pincha aquí

 

(06/03/2019)

CARRETILLEIRO EN SECTOR AUTOMOCIÓN – Oferta pechada

Funcións:

 • Carga e descarga de mercancía
 • Validación de albaráns
 • Preparación de pedidos
 • Recepción de mercadoría

Requisitos:

 • Experiencia no manexo de carretilla e carné vixente
 • Dispoñibilidade para traballar a turnos

Para máis información, pincha aquí

 

(18/02/2019)

CLASIFICACIÓN E ARQUIVO DE DOCUMENTOS  Oferta pechada

Funcións:

 • Manexo e arquivo de documentación

Para máis información, pincha aquí

MOZO OU MOZA DE ALMACÉN – Oferta pechada

Funcións:

 • Carga e descarga de material manual con carretilla
 • Colocación de palets e mercancía (experiencia manexando transpaletas)
 • Limpeza e orde do lugar de traballo

Para máis información, pincha aquí

 

 

(26/11/2018)

CARRETILLEIRO (H/M)

Funcións:

 • Carga/Descarga material
 • Movemento de carretilla
 • Aprovisionamento

Requisitos:

 • Imprescindible certificado de carretilla en vigor
 • Experiencia mínima de un ano

Para máis información, pincha aquí

 

(20/11/2018)

AXUDANTE DE RECEPCIÓN

Funcións:

 • Check in
 • Check Out
 • Atención ao cliente
 • Atención telefónica
 • Xestión de reservas
 • Tarefas administrativas

Requisitos:

 • Informática a nivel de usuario
 • Inglés
 • Valórase coñecementos de SAP
 • Valórase experiencia como recepcionista

Para máis información, pincha aquí

 

(13/11/2018)

DEPENDIENTE/A

Funcións:

 • Atención Cliente

Requisitos:

 • Experiencia mínima non requerida

Para máis información, pincha aquí

 

(09/11/2018)

OPERARIOS/AS ALIMENTACIÓN-CAMPAÑA NAVIDAD-

Funcións:

 • Manipulación de alimentos
 • Envasado
 • Empaquetado

Requisitos:

 • Imprescindible experiencia como Operario/a
 • Imprescindible dispoñibilidade e flexibilidade de horario para traballar en horario intensivo
 • Imprescindible permiso de conducir e coche para desplazarse ó centro de traballo

Para máis información, pincha aquí

 

 

(30/10/2018)

OPERARIOS/AS PRODUCCIÓN

Funcións:

 • Alimentación en cadena de producción
 • Carga e descarga de material

Requisitos:

 • Certificado de carretilla
 • Experiencia demostrable en posto de producción

Para máis información, pincha aquí

 

 

(23/10/2018)

OPERARIO AUTOMOCIÓN OURENSE

Funcións:

 • Producción de pezas plásticas para interiores de coches e furgonetas

Requisitos:

 • Experiencia como operario industrial

Para máis información, pincha aquí

(17/10/2018)

LIMPIADOR/A CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE

Funcións:

 • Limpeza de instalacións

Requisitos:

 • Valorable experiencia limpeza
 • Dispoñer certificado discapacidade igual ou superior 33%

Para máis información, pincha aquí

 

 

(09/10/2018)

CAMAREIRO

Funcións:

 • Atención Cliente

Requisitos:

 • Experiencia hostelería

Para máis información, pincha aquí

 

(04/10/2018)

DISEÑADOR/A GRÁFICA

Funcións:

 • Diseño gráfico,
 • Programación web
 • Photoshop
 • Preparación de panfletos publicitarios
 • Imaxe corporativa
 • Marketing
 • Atención ó público

Requisitos:

 • Non se precisa titulación

Para máis información, pincha aquí

(01/10/2018)

ENXEÑEIRO INDUSTRIAL

Funcións:

 • Realización de presupostos
 • Realización de planos de obra/taller
 • Cálculo de estructuras
 • Seguemento de obras
 •  Instalar e tirar cable de fibra óptica por obras para días soltos.

Requisitos:

 • Enxeñería Técnica – Industrial, especialidad en Mecánica

Para máis información, pincha aquí

(26/06/2018)

MOZO/A INSTALADOR/A DE CABLE – Oferta Pechada

Funcións:

 •  Instalar e tirar cable de fibra óptica por obras para días soltos.

Requisitos:

 • Dispoñibilidad de incorporación inmediata

Para máis información, pincha aquí

 

                                               (20/06/2018)

OPERARIOS/AS DE PRODUCCIÓN CERTIFICADO DE CARRETILLA – Oferta Pechada

Funcións:

 • Carga e descarga en almacén
 • Manexo de carretilla elevadora
 • Alimentación da línea de producción
 • Mantemento e limpieza do lugar de traballo

Requisitos:

 • Certificado de carretilla en vigor
 • Experiencia demostrable en posto similar ó ofertado

Para máis información, pincha aquí

 

 

(14/06/2018)

ADMINISTRATIVO/A – Oferta Pechada

Funcións:

 • Tarefas de contabilidad
 • Facturación
 • Tramitación de documentos
 • Recepción de mercancía
 • Control de stock na empresa do sector do comercio textil.

Requisitos:

 • Experiencia mínima de 2 anos

Para máis información, pincha aquí

 

(08/06/2018)

CHOFER C TRAILER – Oferta Pechada

Búscase chofer en Ourense ou cercanías para traballar en todo o territorio nacional

Requisitos:

 • Necesítase carnet tipo C en adiante, experiencia en trailer con peso 12 toneladas

Para máis información, pincha aquí

 

(06/06/2018)

DEPENDENTE – Oferta Pechada

Funcións:

 • Atención telefónica a clientes para recoller pedidos.
 • Axuda na tenda os dependientes a despachar clientes

Requisitos:

 • Experiencia en atención a clientes.
 • Dispoñibilidade horaria. En principios, sábados e domingos por as mañáns. Posibilidade de ampliar horario a outros días

Para máis información, pincha aquí

 

OPERADOR/A TELEFÓNICO – Oferta Pechada

Funcións:

 • Recepción chamadas
 • Anotar pedidos
 • Apoio na tenda

Requisitos:

 • Don de xentes
 • Proactividade
 • Orientación o cliente
 • Carácter comercial
 • Excelente atención telefónica
 • Experiencia mínima dun ano

Para máis información, pincha aquí

 

INFORMÁTICO – Oferta Pechada

Precísase informático/a xove (Técnico superior ou Inxeniero técnico), con coñecementos en:

 • Sistemas informáticos
 • Hardware e redes
 • Programación e diseño web
 • ERP
 • Administración de bases de datos
 • APP

Para máis información, pincha aquí

 

(31/05/2018)

DEPENDENTE/A – Oferta Pechada

Funcións:

 • Colocación mercancía
 • Alarmado e perchado
 • Doblaxe de roupa
 • Atención ó público
 • Atención nos probadores

Requisitos:

 • Valórase experiencia no sector textil
 • Dispoñibilidad horaria según as necesidades do cliente
 • Perfil proactivo e resolutivo
 • Experiencia dun ano

Para máis información, pincha aquí

 

(29/05/2018)

PESCADEIRO/A – Oferta Pechada

Funcións:

 • Reposición, manipulación e corte do producto
 • Asesoramento clientes

Para máis información, pincha aquí

 

CARRETILLEIRO/A DE CARGA E DESCARGA – Oferta Pechada

Funcións:

 • Carga e descarga de material manual con carretilla
 • Colocación de palets e mercancía
 • Limpeza e orde do lugar de traballo

Para máis información, pincha aquí

(28/05/2018)

CHAPISTA – Oferta Pechada

Funcións:

 • Reparación de chapa
 • Pintura de vehículos

Requisitos:

 • Experiencia de un ano

Para máis información, pincha aquí

(14/05/2018)

BODEGUEIRO – Oferta Pechada

Funcións:

 • Elaboración en bodega: filtración, trasiego, limpeza, …
 • Embotellado, etiquetado.
 • Recepción de materiais.
 • Inventario.
 • Mantemento e limpeza das instalacións e da maquinaria.
 • Traballo específico de vendimias: recepción de uva, prensas, desenfangado, trasiego, etc.

Requisitos:

 • Valórase positivamente a Formación relacionada co sector Vinícola.
 • Valórase positivamente o Carnet de Manipulador de Alimentos.
 • Valórase positivamente o Carnet de Carretilla.
 • Valórase positivamente a formación ou coñecementos de Mecánica.Para máis información, pincha aquí

 

 

ADMINISTRATIVO/A – Oferta Pechada

Funcións:

 • Prefacturación: Revisión da actividade imputada o cliente.
 • Facturación: Emisión e envío de facturas.
 • Honorarios: Imputación de honorarios a profesionais.

Requisitos:

 • Diplomado en empresariales ou similar, con 1 ano de experiencia en postos relacionados ca administración.
 • Requírese de manexo de paquete Office.
 •  Experiencia: 1 ano

Para máis información, pincha aquí

(27/04/2018)

PERSONAL PARA ALMACÉN – Oferta Pechada

Funcións:

 •  Recepción, reposición e colocación de materias
 • Mozo de almacén
 • Realización de inventarios
 • Labores de manipulación de mercancías

Para máis información, pincha aquí

(23/04/2018)

DEPENDIENTE/A SECTOR TEXTIL

Adecco selecciona para importante empresa do sector textil dependiente/a

Funcións:

 • Xestión de mercancía en almacén
 • Venta e atención na tenda

Requisitos

 • Dispoñibilidade para traballar a 4,6 ou 8 horas o día a días soltos
 • Persoa responsable, dinámica, con ganas de aprender e con orientación o cliente

Para máis información, pincha aquí

(19/04/2018)

ADMINISTRATIVO – Oferta Pechada

Necesítase administrativo/a para a xestión de empresa do sector industrial

Requisitos

 • Ciclo Formativo Grado Medio, FP 1
 • Experiencia: Entre 1 y 3 anos
 • Carnet de conducir
 • Vehículo propio

Para máis información, pincha aquí

(12/04/2018)

CHAPISTA – Oferta Pechada

Adecco selecciona Chapistas para fábrica do sector industrial en Ourense.

Funcións

 • Corte e plegado de chapas.
 • Corte, repaso e pegado de poliéster.
 • Pegado con masillas de poliuretano.
 • Repaso de soldaduras con rebarbadora.
 • Fabricación de molde de fibra de vidrio.

Requisitos

 • Imprescindible experiencia previa como Chapista.
 • Valorable coñecementos ou experiencia en Soldadura.
 • Imprescindible dispoñibilidade para traballar a turno fixo ou en horario intensivo de mañán ou tarde

Para máis información, pincha aquí

RECEPTOR- ENCARGADO ALMACÉN SECTOR AUTOMOCIÓN – Oferta Pechada

Seleccionamos persoal para realizar labores de receptor de vehículos e encargado de almacén en importante empresa de automoción da zona.

Requisitos

 • Experiencia no posto
 • Coñecementos informáticos
 • Manexo de técnicas comercias
 • Persoa organizada no traballo
 • Dispoñibilidade

Para máis información, pincha aquí

 

(02/04/2018)

MONTADOR STAND OURENSE – Oferta Pechada

 • Sector Industrial
 • Tipo de contrato:  Temporal
 • Xornada laboral: Completa

Para máis información, pincha aquí

 

(22/03/2018)

ADMINISTRATIVO/A – Oferta Pechada

Empresa de servicios inmobiliarios desexa incorporar un aux. administrativo /a

Funcións:

 • Recepción de clientes
 • Atención de chamadas
 • Xestións administrativas, etc.

Para máis información, pincha aquí

 

(19/03/2018)

COCIÑEIRO,AUXILIAR DE SERVICIOS E MANTEMENTO – Oferta Pechada

Funcións Cociñeiro:
– As tarefas propias que conlevan a preparación das comidas
– A elaboración dos menús
– A elaboración dos pedidos e a recepción dos mismos

Funcións Auxiliar de servicios:
– Realización da limpieza diaria do centro
– Realización dun plan de limpieza e hixiene dos espacios comúns e elementos do fogar mensual
– Lavado e planchado da roupa
– Obtener unha relación calidade/precio óptima no consumo de productos limpieza
– Confección da lista de necesidades de compra e realización da misma, según o que establezca a dirección do centro
– Xestión ecolóxica do consumo (agua, luz, reciclaxe de residuos, etc)

Funcións Persoal mantemento:
– Levar a cabo as reparacións necesarias e as tarefas de mantemento que precise o centro para o seu correcto uso e conservación
– Control das revisións periódicas que precisen a maquinaria e instalacións do centro.
– Realización dun plan de mantemento e mellora dos espacios comúns do centro
– Realizar un inventario de material e elementos do centro incluidos no plan de mantemento
– Confeccionar un listado de compras para mantementos

Para máis información, pincha aquí

(14/03/2018)

VENDEDOR/EXPENDEDOR EN SAN CIBRAO DAS VIÑAS, OURENSE – Oferta Pechada

Funcións:

 • Atender ó cliente en tienda  e pista, asegurando a excelencia, anticipándose a súas necesidades e garantizando unha experiencia “especial e inolvidable”.
 • Realizar as operacións de caixa de forma correcta.
 • Elaboración de productos de panadería e bollería, así como atender ó servicio de cafetería.
 • Asegurar e garantizar unha limpieza óptima das instalacións e dos productos, incluíndo área de lavado.
 • Recepción, reposición, organización e supervisión da mercancía.
 •  Valoraráse Carnet de conducir e vehículo propio.

Para máis información, pincha aquí

(09/03/2018)

COCIÑEIRO/A – Oferta Pechada

Descripción:

 • Búscase personal para establecimiento hoteleiro.
 • Necesaria experiencia de al menos oito meses.
 • Contrato a xornada completa.
 • Incorporación inmediata

Para máis información, pincha aquí

 

(05/03/2018)

MONITOR DE MANUALIDADES E OCIO – Oferta Pechada

Funcións:

 • Organización e desarrolo de actividades de aprendizaxe lúdicas e recreativas estimulando a creatividad e a iniciativa grupal

Para máis información, pincha aquí

(28/02/2018)

INXEÑEIRO/A DE ORGANIZACIÓN – Oferta Pechada

Funcións:

 • Planificar a producción a corto e medio prazo
 • Xestionar o aprovisionamento en constante contacto co departamento de compras
 • Supervisar os plazos de entrega
 • Realizar seguimentos da producción para o cumplimiento das datas

Para máis información, pincha aquí

(23/02/2018)

OPERARIOS/AS DE PRODUCCIÓN – Oferta Pechada

Ader selecciona Operarios/as de Producción para línea de producción en San Cibrao das Viñas.

Funcións:

 • Control das máquinas de producción: control do bo  funcionamento, que non se quede sin material, etc.
 • Funcións de envasado, embotellado, etiquetado, datas de caducidade

Para máis información, pincha aquí

(15/02/2018)

RECEPCIONISTA CLÍNICA DENTAL OURENSE ( SUSTIUCIÓN) – Oferta Pechada

Clínicas Dentix selecciona para a súa clínica de OURENSE un/a Recepcionista a xornada completa para un contrato temporal.

Funcións:

 • Atención telefónica e presencial ó paciente
 •  Captación de primeiras visitas espontáneas e referidas
 • Apoio a Dirección na  redacción de presupostos
 • Xestión e optimización de axendas e citas
 • Xestión administrativa das clínicas: archivado de facturas, recibos, pedidos…
 •  Xestión de caixa, cobros, incidencias de caixa

Para máis información, pincha aquí

 

(12/02/2018)

INFORMÁTICO/A

Buscamos para o noso cliente, empresa ubicada en Ourense, un informático/a para programación de app

Imprescindible:

 • Encargarase de desarrolar unha aplicación para maquinaria industrial

Valorable:

 • Coñecementos a valorar: Tecnologías web: HTML, CSS, Javascript, Angular, Bootstrap Programación: Java, PHP

Para máis información, pincha aquí

(12/01/2018)

REPOÑEDOR/A CAIXEIRO/A EN OURENSE – Oferta Pechada

Precísase incorporar para importante empresa sector Bazar, un repoñedor/a caixeiro/a con coñecementos de venta ao público.

Requisitos:

 • Experiencia en reposición de lineais
 • Valorable coñecementos de baños e accesorios.
 • Experiencia en cobro en caixa.
 • Dispoñibilidade inmediata.
 • Persoa con aptitudes comerciais e capacidade de traballo en equipo.

Para máis información, pincha aquí

DEPENDENTE/A EN OURENSE – Oferta Pechada

Funcións:

 • Colocación de mercancía
 • Alarmado e perchado
 • Dobladura de roupa
 • Atención ao público
 • Atención nos probadores

Para máis información, pincha aquí

 

(02/01/2018)

PROMOTOR/A PARA ONG EN OURENSE Oferta Pechada

Buscan xente extrovertida, dinámica e con afán de superación, interesada na axuda humanitaria e o labor social.
O traballo de captación de socios, informando á xente sobre o traballo en terreo de ACNUR e animándoos a colaborar realízase nas rúas transitadas, centros comerciais, estacións, etc. da cidade.
Non é necesario ter experiencia previa como promotor/captadora de socios para ONG.

 • Media xornada, 4´5h diarias en turno de mañá ou tarde, de L a V (22.5h semanais).
 • Contratación directa por EACNUR, sen intermediarios; alta na SS (non autónomos, non mercantil).
 • Posibilidade de promoción.
 • Horarios flexibles (prácticas, exames, etc.).

Para máis información, pincha aquí

(01/12/2017)

ADMINISTRATIVO/A DE OBRA EN OURENSE – Oferta Pechada

Funcións:

 • Xestión íntegra de documentación de obra (albaráns, facturas, arquivo, informes, control de stock…).
 • Control de certificacións.

Requisitos:

 • Imprescindible experiencia nun posto similar ao ofertado de, polo menos, 3 anos.
 • Dispoñibilidade de incorporación inmediata e completa.

Para máis información, pincha aquí

 

DEPENDENTA EN OURENSE – Oferta Pechada

Funcións: Atención ao cliente, carga e descarga de mercancía, almacén e colocación de mercancía e caixeiros.

Xornada completa de luns a sábado

Para máis información, pincha aquí

 

(27/11/2017)

PERSOAL PARA EMPRESA DE FROITAS E VERDURAS EN OURENSE

Necesítase persoal para empresa ubicada en Ourense, dedicada á produción e transporte de froitas e verduras.

Requisitos: maior de 45 anos e parado de longa duración. Valorable certificado de minusvalía.

Para máis información, pincha aquí

 

PROGRAMADOR/A DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS EN OURENSE

Necesítase un desarrollador de App, para realizar o deseño e programación dunha app, relacionada co noso negocio. Imprescindible vivir en Ourense.

Para máis información, pincha aquí

 

 

(17/11/2017)

DESEÑADOR/A DE INTERIORES EN OURENSE – Oferta Pechada 

Formación en Autocad, Sketchup e programa específico de cociñas. Xornada completa, de luns a venres e sábados pola mañana.

Para máis información, pincha aquí

 

 

(26/10/2017)

BOLSAS DE EMPREGO 2017 DE CORREOS – Oferta Pechada

Correos fixo pública a Convocatoria para formar parte das novas Bolsas de Emprego de 2017 destinadas para a cobertura de necesidades de carácter temporal en postos operativos.

Prazo de presentación de solicitudes: dende o día 24 de outubro ata o 3 de novembro, ambos inclusive. Ler Bases da Convocatoria.

Para máis información, pincha aquí

 

(23/10/2017)

CONDUTOR/A C + CAP EN OURENSE – Oferta Pechada

Selecciónase Conductor/a con carné C + Cap para importante empresa do sector da alimentación na provincia de Ourense.
Principais funcións: reparto de produtos na provincia de Ourense.-Imprescindible experiencia como Conductor/a no sector da alimentación.
-Imprescindible carné C e Cap.
-Imprescindible dispoñibilidade para traballar a xornada completa en horario partido de L a V.

Para máis información, pincha aquí

PROGRAMADORES/AS E ANALISTAS EN OURENSE – Oferta Pechada

EMPRESA TIC dedicada ao desenvolvemento de software, en pleno proceso de expansión, selecciona, para crear equipo de traballo en OURENSE, perfís de:

– PROGRAMADOR/A JAVA J2EE, Junior y Senior.
– ANALISTA PROGRAMADOR/A JAVA J2EE.
– ANALISTA JAVA J2EE.

 

Para máis información, pincha aquí

 

(19/10/2017)

PROFESOR DE FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICAS EN OURENSE – Oferta Pechada

Precísase profesor de física, química e matemáticas para academia para bacharelato.

Para máis información, pincha aquí

 

 

 

(14/09/2017)

PROGRAMADOR/A JAVA PRESENCIAL EN OURENSE

 

Para máis información, pincha aquí

 

 

(12/09/2017)

OPERARIOS/AS DE FÁBRICA EN OURENSE – Oferta Pechada

Tarefas: carga e descarga, movemento de pezas e acondicionamento do lugar de traballo.

Xornada completa de luns-venres

Para máis información, pincha aquí

 

 

 

(30/08/2017)

CHÓFER PARA CAMIÓN DE 7000KG EN OURENSE – Oferta Pechada

Necesítase condutor de camión para transportar caixas de uvas durante a vendima.

 

Para máis información, pincha aquí

 

 

(28/08/2017)

DEPENDENTE/A TENDA DE RECAMBIOS E AUTOMOCIÓN EN OURENSE – Oferta Pechada

Tarefas a desempeñar: atención ao cliente, reparto de pedidos e almacén.

 

 

Para máis información, pincha aquí

 

(16/08/2017)

VEEDORES/AS PARA A CAMPAÑA DE VENDIMA 2017 EN VALDEORRAS – Oferta Pechada

Funcións:

 • Control de calidade e cantidade de uva entregada en cada bodega.
 • Rexistro de datos de uva entregada en cada bodega.

Requisitos mínimos:

 • Titulación preferida: Enxeñaría Agrícola
 • Outras titulacións: Químicas, Bioloxía, Forestal, Enoloxía, Calidade ou similar.
 • Imprescindible ter dispoñibilidade horaria de luns a domingo.
 • Imprescindible domicilio dispoñible na zona de Valdeorras.
 • Imprescindible carné de conducir e coche para poder desplazarse entre as bodegas.

Ofrécese contrato temporal durante a campaña de vendima. Incorporación inmediata.

 

Para máis información, pincha aquí

 

DEPENDENTE/A NO SECTOR DA ALIMENTACIÓN EN OURENSE – Oferta Pechada

Funcións:

 • Atención, asesoramento e cobro a clientes
 • Recepción e colocación de mercancía.

Requisitos:

 • Imprescindible dispoñibilidade para traballar a 15 horas semanais en horario de fin de semana ou entre semana.
 • Imprescindible experiencia como Dependente/a ou Camareiro/a.

Incorporación inmediata a través de contratación eventual.

 
 

Para máis información, pincha aquí

 

(14/08/2017)

DEPENDENTE/A EN COMERCIO TIPO BAZAR EN RIBADAVIA – Oferta Pechada

 • Media xornada.
 • Tarefas de dependenta, reposición de mercadorías e labores de orde e limpeza.
 • Enviar CV a mcg50000@yahoo.com
 

Para máis información, pincha aquí

(28/06/2017)

AXUDANTE DE SALÓN DE PEITEADOS E ESTÉTICA EN OURENSE – Oferta Pechada

Tlfno.: 635.31.48.22

 

SECRETARIA CON EXPERIENCIA COMERCIAL EN OURENSE – Oferta Pechada

Tlfno.: 647.66.94.31

 

 

(27/06/2017)

EMPREGADA DE FOGAR EN BARBADÁS – Oferta Pechada

Búscase moza/señora para unhas horas de limpeza nun piso.

Para máis información, pincha aquí

(26/06/2017)

MONITOR/A DE TEMPO LIBRE EN OURENSE – Oferta Pechada

 • Posto en centro de actividades no municipio.
 • De luns a venres, de 10: 00 a 13: 30 durante os meses de xullo e agosto.
 • Experiencia con grupos de nenos/as de 3 a 12 anos, persoa creativa e autónoma.
 • Formación en xogos, manualidades e dinamización de grupos.

Para máis información, pincha aquí

PERSOAL DE LIMPEZA EN COCIÑA EN OURENSE – Oferta Pechada

 • Enviar currículum a Navea1332001@hotmail.com

Para máis información, pincha aquí

 

(22/06/2017)

CARRETILLEIRO/A EN OURENSE – Oferta Pechada

 • Imprescindible dispoñer de carné de carretilleiro/a e experiencia previa como carretilleiro/a
 • Dispoñibilidade de incorporación inmediata e flexibilidade horaria para traballar a turnos rotativos.
 • Funcións:
  • Carga e descarga de camións
  • Preparación de pedidos e materiais
  • Recepción de mercancía

Para máis información, pincha aquí

TELEOPERADORA EN OURENSE – Oferta Pechada

Necesítase teleoperadora con experiencia en concertación de visitas.

Para máis información, pincha aquí

(15/06/2017)

ADMINISTRATIVO EN OURENSE – Oferta Pechada

 • Funcións: tarefas de contas de comunidades e declaracións peches de comunidades, tramitación de subvencións…
 • Requírese experiencia de polo menos 2 anos no posto, e coñecemento de informática aplicada á xestión da empresa.
 • Contratación a xornada completa. Incorporación inmediata.

Para máis información, pincha aquí

PROFESIONAL PARA PESCADERÍA EN OURENSE – Oferta Pechada

 • Funcións: despacho ao público, montaxe do mostrador, realización de pedidos, implantación de ofertas e colaborar activamente no cumprimento dos controis de seguridade e hixiene alimentaria.

Para máis información, pincha aquí

 

(13/06/2017)

REPARTIDOR DE PANADERÍA EN CEA

 • Horario de 9h a 13h

Para máis información, pincha aquí

 

EXPENDEDOR/A DE COMBUSTIBLE EN OURENSE – Oferta Pechada

 • Turnos rotativos (mañá, tarde e noite).

Para máis información, pincha aquí

(06/06/2017)

OPERARIO/A DE FÁBRICA EN OURENSE – Oferta Pechada

Funcións:

 • Operar con maquinaria de fábrica.
 • Carga e descarga manual e con carretilla.
 • Orde e limpeza do lugar de traballo.

Horario: Xornada laboral de 40 horas semanais en turnos rotativos

Para máis información, pincha aquí

TRABALLO CON PERSOAS MAIORES EN OURENSE – Oferta pechada

Necesítase varón para traballar con maiores en OURENSE

Para máis información, pincha aquí

(02/06/2017)

DEPENDENTE/A PARA TENDA DE ANIMAIS NO CARBALLIÑO – Oferta Pechada

 • Funcións: repoñer, atender ao público, limpar e coidar os animais

Para máis información, pincha aquí

 

(24/05/2017)

PROGRAMADOR/A JAVA EN OURENSE

Para máis información, pincha aquí

 

GANDERÍA EN CASTRO CALDELAS – Oferta Pechada

 • Necesítase persoa seria e responsable, non importa a idade, para gandería.

Para máis información, pincha aquí

(23/05/2017)

ENQUISADOR/A EN OURENSE, XINZO E VERÍN – Oferta Pechada

 • Requisitos:
  • Ter experiencia realizando enquisas de campo
  • Dispoñer de vehículo propio
  • Dispoñer de tablet
 • Funcións: Realización de enquisas en supermercados co obxectivo de facer un estudo sobre hábitos de compra.

Para máis información, pincha aquí

VENDEDOR/A – EXPENDEDOR/A EN VERÍN – Oferta Pechada

 • Requisitos: Flexibilidade horaria
 • Funcións:  
  • Cumprimento da normativa vixente da Compañía de seguridade e medio ambiente
  • Consecución dos obxectivos de venta da Estación de Servizo
  • Atender ao cliente en tenda e en pista
  • Realizar operacións de caixa
  • Elaboración de produtos de panadería e bollería, así como atender o servizo de cafetería
  • Limpieza das instalacións e os produtos
  • Recepción, reposición, organización e supervisión da mercancía

Valorarase carné de conducir e vehículo propio.

Para máis información, pincha aquí

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OURENSE – Oferta Pechada

 • Requisitos: Experiencia mínima dun ano en funcións similares. Titulación mínima de Formación Profesional de Grao Superior e coñecementos de contabilidade.

 • Funcións: 
  • Atención ao Cliente e Proveedores
  • Recepción e atención telefónica
  • Tareas administrativas
  • Apoio noutras tarefas á persoa responsable de administración

Para máis información, pincha aquí

 

 

(22/05/2017)

AXUDANTE DE COCIÑA EN OURENSE – Oferta Pechada

 • Requírense coñecementos específicos e autonomía na execución das funcións propias do posto.
 • Persoa dinámica e resolutiva que se manexe con autonomía na cociña.
 • O contrato é temporal con posibilidade de conversión en indefinido.

Oferta xestionada a través do programa Incorpora de “la Caixa”. 

Se cumpres os requisitos e estás interesado/a en inscribirte nesta oferta, contacta con FEAFES Galicia (Tlfno. 988 601 194).

MOZO/A DE ALMACÉN NO PEREIRO DE AGUIAR – Oferta Pechada

 • Funcións: recepción e colocación de mercancía, preparación e embalado de pedidos, inventario.

Oferta xestionada a través do programa Incorpora de “la Caixa”. 

Se cumpres os requisitos e estás interesado/a en inscribirte nesta oferta, contacta con FEAFES Galicia (Tlfno. 988 601 194).

(05/05/2017)

PERSOAL DE SUPERMERCADO EN OURENSE – Oferta Pechada

 • Requisitos:  Don de xentes, dispoñibilidade horaria para traballar fins de semana.

 • Horario: Venres, Sábados e Luns.

 • Xornada parcial 15-20h semanais.

 • Formación a cargo da empresa.

   

Para máis información, pincha aquí

(04/05/2017)

OPERARIOS/AS CARRETILLEIROS/AS EN OURENSE – Oferta Pechada

 • Requisitos: experiencia no manexo de carretilla para traballar en produción en fábrica. Imprescindible certificado de carretilla.

 • Xornada completa a turnos rotativos.

 Para máis información, pincha aquí

(24/04/2017)

PLANTACIÓN DE CEBOLA EN OURENSE – Oferta Pechada

 • Necesítanse 15 persoas para plantar 10 ha de cebola a man. Xente seria e con ganas de traballar.

 • Pago semanal.

 • Ofrécese aloxamento.

Para máis información, pincha aquí

(20/04/2017)

REPARTIDOR PARA PANADERÍA EN OURENSE – Oferta Pechada

 Para máis información, pincha aquí

(Ofertas anteriores)

Camarera – OFERTA PECHADA

Busco camarera para incorporación inmediata, interesadas ponerse en contacto.

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-187995391.htm

Camarero/a – OFERTA PECHADA

Se necesita camarero/a para cafetería, jornada rotativa. Imprescindible experiencia.

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-188512809.htm

Programador – OFERTA PECHADA

Buscamos programador C/C++ o java, se valoran otros métodos de programación, solo presencial ciudad de Ourense.

http://www.milanuncios.com/informaticos/programador-179023824.htm

Administrativo/a – OFERTA PECHADA

Descripción

Adecco selecciona Administrativo/a a jornada parcial (20 h/s) para empresa del sector Instalaciones Eléctricas.
Sus principales funciones serán:
-Control de Obra.
-Gestión de partes de trabajo.
-Control y emisión de albaranes.
-Supervisión de facturas de proveedores/as.
-Emisión de facturas.
Se ofrece:
-Incorporación inmediata a través de contratación inmediata y directa a empresa usuaria.
-Contrato inicial temporal con posibilidad según valía, de conversión a indefinido.

Requisitos

 • Estudios mínimos

  Formación Profesional Grado Superior

 • Experiencia mínima

  Al menos 2 años

 • Imprescindible residente en

  España

 • Requisitos mínimos

  -Imprescindible FPII en Administración y Empresa o Diplomatura en Ade o Grado en Administración en Empresas.
  -Imprescindible experiencia previa como Administrativo/a.
  -Imprescindible nivel medio/alto de Ofimática.
  -Imprescindible disponibilidad horaria para trabajar de Lunes a Viernes de 15.30 h a 19.30 h.
  -Valorable formación en finanzas.

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s